19 stycznia w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się publiczna prezentacja projektu ogólnodostępnego parku przed dawnym Pałacem Królewskim w Łobzowie, a obecnie budynkiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Rewitalizacja terenu wokół zabytkowego obiektu to temat obecny w miejskiej debacie od kilku lat. W październiku 2022 r. PK we współpracy z krakowskim oddziałem SARP ogłosiła wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie. Wygrała wtedy propozycja zespołu Wojciech Sumlet Architektura (z pracowni HSA Architektura). Koncepcja zaprezentowana w ub. piątek w siedzibie UMK odbiega od pierwotnej. Naniesione zmiany wynikały ze wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zmodernizowany projekt jednak w dalszym ciągu robi wrażenie.

 

Projekt zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1. Wizualizacja przedstawia front budynku, a przed nim sporo drzew i alejek spacerowych. Pod projektem logo pracownik architektonicznej HSA, Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury PK i Miasta KrakowaSpotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa zorganizował Grzegorz Stawowy, radny Miasta Krakowa, a podczas konkursu na zagospodarowanie przedpola Pałacu w Łobzowie – członek sądu konkursowego. W prezentacji nowej koncepcji uczestniczyli m.in. rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Architektury i sędzia przewodniczący sądu konkursowego prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, a także autorzy projektu z pracowni HSA Architektura.

 

Przypomnijmy, że budynek przy Podchorążych 1 to dawana rezydencja królewska, która słynęła z pięknych ogrodów. Zespół pałacowy był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego. Później, w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918 r. Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Założeniem konkursu rozstrzygniętego 28 października 2022 r. było uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, pozwolą na przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce. Ponadto, uwzględnią przyrodnicze właściwości miejsca i maksymalnie wykorzystają jego walory widokowe oraz niezwykły potencjał wykorzystania go jako przestrzeni publicznej. W projektowej rywalizacji zwyciężył projekt autorstwa pracowni HSA Architektura. Czytaj: Rozstrzygnięto konkurs na park-ogród przed Pałacem w Łobzowie. Powstanie tu ogólnodostępny park

 

 

 

Pewne, zaproponowane w 2022 r. rozwiązania, musiały ulec zmianie ze względu na uwagi konserwatorskie. Autorzy zwycięskiej koncepcji podkreślają, że ich celem było wydobycie pewnych warstw historycznych związanych z różnymi fazami przebudowy tej przestrzeni, a równocześnie nadać jej charakter adekwatny doCzworo ludzi ogląda wizualizację parku. Projekt przedstawiony jest na planszach ustawionych na sztalugach. Wśród oglądających jest rektor PK, dziekan Wydziału Architektury PK i autorzy projektu. obecnych czasów. Stąd pomysł na zbiornik retencyjny i ścieżkę historyczną, która ma prowadzić do dawnego wejścia do pałacu. Względem koncepcji pierwotnej, zrezygnowano z wzniesienia terenu. Park będzie ogólnodostępny i całkowicie otwarty, gdyż ogrodzenie przedpola budynku PK zostanie zlikwidowane. Nowinką ma być parkowanie podziemne, ale nie w formie typowego parkingu tego typu.

 

Powierzchnia nowego zielonego terenu dla krakowian to 1,42 ha. Zostanie ona połączona z Ogrodami Łobzów (park na tyłach pałacu, oddany do użytku w 2015 r.), a więc mieszkańcy zyskają niemal 3 ha zielonej przestrzeni. Otwarcie parku ma nastąpić najwcześniej w 2026 r. Fundusze na realizację inwestycji pochodzić mają z budżetu miasta. Obecnie trwają jeszcze dyskusje nad aspektami prawnymi współpracy uczelni z władzami Krakowa. – Teren w Łobzowie jest dla Politechniki Krakowskiej bardzo ważny. Zdajemy sobie sprawę, że jego potencjał nie został do tej pory w pełni wykorzystany. Wiemy, że w Krakowie brakuje przestrzeni, jak ta zaproponowana w projekcie, dlatego dobrym rozwiązaniem jest znalezienie kompromisu między Politechniką Krakowską a Miastem. Skorzystają na tym zarówno nasi studenci, jak i mieszkańcy Krakowa – mówi rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata.

 

Warto dodać, że już wkrótce (30 stycznia br.) poznamy wyniki międzynarodowego konkursu studenckiego Łobzów Courtyard na projekt wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego, który miałby stanowić uzupełnienie parku przy ul. Podchorążych.

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach, 1) jedna z plansz projektowych zaprezentowanych w UMK; 2) autorzy projektu oraz rektor PK i dziekan WA (w dali) oglądają wspólnie koncepcje rewitalizacji przedpola pałacu w Łobzowie / fot. Jan Zych