26 stycznia Politechnika Krakowska i Małopolskie Centrum Nauki „Cogiteon” zawarły porozumienie o współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli rektor PK prof. Andrzej Szarata i Piotr Szymański, dyrektor MCN „Cogiteon”. Głównym celem współpracy obydwu podmiotów jest wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie merytoryczne w zakresie szeroko pojętej popularyzacji nauki.

 

Małopolskie Centrum Nauki „Cogiteon” to instytucja kultury, której zadaniem jest edukacja społeczeństwa zorganizowana w przystępny sposób – przez zabawę, angażowanie w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe, projekty badawcze i społeczne. „Cogiteon” chce silnie podkreślać swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Nowe Centrum, choć odróżniające się swoim profilem działalności od innych instytucji naukowych i edukacyjnych w regionie, stawia mocno na współpracę z przedstawicielami różnych dziedzin. Naturalnym krokiem było więc zawarcie porozumienia o współpracy z Politechniką Krakowską.

 Przy stole siedzą rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor MCN „Cogiteon” Piotr Szymański , trzymają w rękach długopisy. Na stole leżą umowy  Ściskają sobie ręce i do zdjęcia pozują rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor MCN „Cogiteon” Piotr Szymański

 

Na mocy umowy z 26 stycznia br., Politechnika Krakowska i Małopolskie Centrum Nauki „Cogiteon” zobowiązują się do wzajemnej wymiany doświadczeń i wsparcia merytorycznego, a także wykorzystania swojego dorobku, potencjału i pozycji w zakresie działań z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nauk pokrewnych, dotyczących w szczególności tworzenia i prowadzenia pracowni, laboratoriów i wystaw, prowadzenia działań popularyzujących naukę, prezentowania i propagowania osiągnięć, organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeń, przygotowania i realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć upowszechniających naukę.

 

„Cogiteon” zawarł wcześniej porozumienia z kilkoma wydziałania Politechniki Krakowskiej: Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziałem Mechanicznym. Małopolskiego Centrum Nauki i jego partnerzy naukowi z PK również zobowiązali się do współpracy w działaniach promocyjno-marketingowych w ramach wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dyscyplinach, które są uprawiane na wskazanych wydziałach PK. Porozumienia zakładają m.in. współpracę z pracownikami naukowymi Politechniki w kontekście popularyzowania wiedzy naukowej i wyników badań, wsparcia merytorycznego w postaci konsultacji i doradztwa, np. przy przygotowywaniu nowych scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży. Kooperacja uwzględnia też umożliwienie dostępu do laboratoriów uczelni pod opieką i we współpracy z osobami za nie odpowiedzialnymi. Przewidziano także zaangażowanie studentów należących do politechnicznych kół naukowych w działania edukacyjne i organizacyjne prowadzone przez MCN „Cogiteon”.

 

(bk)

 

 

Na zdjęciach, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor MCN „Cogiteon” Piotr Szymański / fot. Jan Zych