Politechnika Krakowska została po raz kolejny wyróżniona dyplomem „Uczelnia Przyjazna Biznesowi”, w 6. edycji Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”. Gala finałowa programu odbyła się w Dąbrowie Górniczej, 25 czerwca br.


Projekt „ZainSTALuj się” realizowany jest przez firmę ArcelorMittal Poland. Ma na celu wspieranie uczelni m.in. w przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy, w transferze praktycznej wiedzy biznesowej między studentami a specjalistami z ArcelorMittal Poland oraz ułatwia studentom i absolwentom dostęp do praktyk i staży w firmie, która jest światowym liderem w branży stalowej.


Podczas tegorocznej edycji programu studenci Politechniki Krakowskiej brali aktywny udział w warsztatach, rozwijających ich kompetencje interpersonalne i umiejętności miękkie, w spotkaniach ze specjalistami firmy, a w zakładach pracy zapoznawali się z procesem produkcyjnym. Działania programu na Politechnice koordynowały dwie ambasadorki, studentki uczelni.


Podczas gali odbył się także finał ArcelorMittal Game 2014, kilkuetapowej gry realizowanej wśród uczniów, która.sprawdzała wiedzę techniczną oraz umiejętności logicznego i strategicznej myślenia.


Więcej informacji o programie: www.zainstalujsie.pl