Do grona instytucji kooperujących z Politechniką Krakowską dołączył Urząd Statystyczny w Krakowie. Przedstawiciele obydwu instytucji, rektor PK prof. Andrzej Szarata i Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, podpisali 1 lutego br. porozumienie o współpracy. Umowa zakłada realizację projektów badawczo-rozwojowych i naukowo-badawczych, podejmowanie działań na rzecz zwiększania zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością Politechniki Krakowskiej i Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz wspólnej pracy nad programami studiów.

 

Urząd Statystyczny w Krakowie jest jednostką administracji publicznej prowadzącą działalność badawczą, analityczną i publikacyjną o dużym potencjale metodologicznym i analitycznym, specjalizującą się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: gospodarka społeczna, zdrowie i ochrona zdrowia, kultura, pomoc społeczna, piecza zastępcza i ratownictwo.

 Rektor PK i dyrektor Urzędu Statystycznego siedzą przy stole i pozują do zdjęcia. W rękach długopisy, na stole dwa egzemplarze umów  Rektor PK i dyrektor Urzędu Statystycznego pozują do wspólnego zdjęcia. W rękach trzymają okładki introligatorskie, w których są podpisane umowy

 

Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera, gromadzi, opracowuje oraz analizuje dane statystyczne, prowadzi prace wynikające z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz prace metodologiczne, prowadzi i realizuje spisy powszechne oraz inne badania o szerokim zakresie obserwacji na terenie województwa małopolskiego. Ponadto, Urząd Statystyczny udostępniania i rozpowszechniania wynikowe informacje statystyczne dotyczące obszaru województwa małopolskiego, prowadzi badania i analizy regionalne istotne z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz prowadzi prace w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym edukację statystyczną na terenie województwa małopolskiego.

 

Mając na uwadze specyfikę działalności Urzędu Statystycznego oraz Politechniki Krakowskiej, a także potencjał obydwu instytucji, strony ustaliły zakres szeroko pojętej współpracy. Będzie ona realizowana m.in. poprzez edukację studentów i poszerzanie wiedzy pracowników naukowych PK w oparciu o zasoby statystyki publicznej, wspólne prowadzenie projektów naukowo-badawczych i projektów badawczo-rozwojowych. Przewidziano również organizowanie praktyk i staży studenckich, wspólne aplikowanie o granty na badania naukowe czy współorganizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i szkoleń, a także współpracę przy publikacjach, wydawnictwach naukowych, popularyzatorskich i promocyjnych.

 

(bk)

 

Na zdjęciach, rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska / fot. Jan Zych