30 stycznia br. w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych w konkursie zorganizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. W gronie laureatów są absolwenci Politechniki Krakowskiej. Za prace magisterskie wyróżnienia otrzymali Justyna Kopacz i Jan Magiera, a jedną z ośmiu nagród zdobyła Bożena Boba-Dyga, która rozprawę doktorską przygotowała w trybie eksternistycznym na Wydziale Architektury PK.

 

 

 

 

W 2023 r. na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wpłynęło 51 prac, w tym 12 prac doktorskich i 36 magisterskich (oraz po 1 pracy inżynierskiej, popularyzatorskiej i wieńczącej studia podyplomowe). Nagrody otrzymało osiem osób. Oprócz nich komisja przyznała także 16 wyróżnień. Celem konkursu jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa.

 

- Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostały poświęcone konserwacji malarstwa, architektury, monitoringowi diagnostycznemu obiektów historycznych, a także modelom zarządzania dziedzictwem kultury. Generalna Konserwator Zabytków podkreśliła, że przysłużą się one nie tylko zwiększeniu wiedzy dotyczącej wartości i potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również promowaniu dialogu oraz współpracy między różnymi podmiotami i sektorami – podało na stronie internetowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Podczas gali nagrody laureatom konkursu wręczyła Bożena Żelazowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków oraz Jacek Rulewicz, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

 

Wśród laureatów konkursu jest Bożena Boba-Dyga, która uzyskała stopień doktora na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Została ona nagrodzona za pracę doktorską zatytułowaną „O aranżacji konserwatorskiej w architekturze”. Promotorkami pracy są prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska oraz dr hab. Monika Bogdanowska.

 

W abstrakcie rozprawy doktorskiej Bożeny Boba-Dygi czytamy, że przygotowana przez nią praca przedstawia zagadnienie aranżacji konserwatorskiej w zabytkach architektury, jej znaczenie i umiejscowienie w procesie konserwatorskim, metodykę, a także stanowi próbę usystematyzowania pojęć i definicji: aranżacji konserwatorskiej, procesu konserwacji zabytku architektury i re-projektowania oraz stworzenia nowej definicji i prezentuje 8 różnorodnych kazusów ilustrujących tytułowy proces.

 

W konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zostały przyznane także wyróżnienia. Jedno z nich za pracę magisterską pt. „Głogów – w poszukiwaniu tożsamości miasta” otrzymała mgr inż. Justyna Kopacz. Przygotowana przez nią praca powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK.

 

Głogów to miasto o tysiącletniej historii, które po II wojnie światowej było jednym z najbardziej zniszczonych w Polsce. Wraz z utratą tkanki urbanistycznej, doszło także do całkowitej wymiany ludności z narodowości niemieckiej na polską. Minęło już 78 lat od tragicznych wydarzeń, jednak nadal miasto mierzy się z problemem utraconej tożsamości. Współcześnie podejmuje się próbę retrowersji Starego Miasta, jednak wraz z tym wątpliwym pod względem formy architektonicznej procesem, zaciera się pamięć o jego trudnej historii – czytamy w opisie projektu zamieszczonym na stronie architektura i biznes.

 

Praca mgr inż. Justyny Kopacz została również wyróżniona w konkursie Dyplom Roku 2023 zorganizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w kategorii Konserwacja Zabytków.

 

Za pracę magisterską zatytułowaną „Rewitalizacja centrum Sułkowic” wyróżnienie otrzymał mgr inż. arch. Jan Magiera. Nad jej opracowaniem opiekę promotorską sprawowała prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa. – Punktem wyjścia dla całej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu pt. Rewitalizacja centrum Sułkowic, była analiza materiałów historycznych takich jak zachowane fotografie archiwalne, relacje mieszkańców oraz materiały kartograficzne. Identyfikację problemów, jakie współcześnie dotyczą obywateli miasta, umożliwiła natomiast ankieta przeprowadzona na grupie badawczej złożonej z  mieszkańców Sułkowic – wyjaśnia mgr inż. arch. Jan Magiera.

 

Głównym założeniem projektu mgr. inż. arch. Jana Magiery są zmiany w układzie komunikacji. Dzięki nim rynek miejski w Sułkowicach byłby w całości dostępny dla użytkowników pieszych, a ulica 24 lipca przeobrażona w deptak. Autor zaprojektował także nowy budynek w miejscu dawnego „Domu Ludowego”, który miałby pełnić rolę centrum administracyjno-kulturalnego miejscowości. – Wszystkie elementy projektu urbanistycznego wpisują się w zamysł utworzenia szlaku historyczno-kulturowego. Obejmuje on dawny Rynek Bydlęcy, kościółek św. Zofii, nowoprojektowany skwer przy ulicy 24 lipca, deptak oraz rynek. Jego główną atrakcją są drewniane kuźnie chałupnicze – dodaje mgr inż. arch. Jan Magiera.