Wizualizacja przedstawia rzekę, łąkę, drzewa i ptactwo, a także kobietę spacerującą z dziećmi.Informacje o sukcesach Katarzyny Jamioł niejednokrotnie pojawiały się w aktualnościach Politechniki Krakowskiej. Tym razem otrzymała ona wyróżnienie już jako absolwentka Wydziału Architektury. Przygotowana przez nią praca dyplomowa zatytułowana „La via dell’acqua – Renaturyzacja fragmentu koryta rzeki Is Cungiaus i projekt schronu klimatycznego” zdobyła międzynarodowe uznanie w konkursie „Architecture Thesis Award 2024”.

 

 

 

Za nami piąta edycja corocznego konkursu corocznego konkursu „Architectural Thesis Award”. Wśród laureatów pochodzących z różnych krajów świata jest tylko jedna osoba z Polski – mgr inż. arch. Katarzyna Jamioł. Jury przyznało jej jedno z dwudziestu wyróżnień specjalnych. – Konkurs ten został ogłoszony, aby promować, wyróżniać i zapewniać globalną platformę do zaprezentowania talentów architektów i społeczności projektantów. Otrzymaliśmy ponad 400 rejestracji z całego świata – podają na swojej stronie internetowej organizatorzy. 

 

 

Projekt Katarzyny Jamioł (obecnie studentki na kierunku architektura krajobrazu na PK) jest pracą magisterską wykonaną na kierunku architektura na Politechnice Krakowskiej, którą autorka obroniła we wrześniu 2023 roku. Promotorami pracy dyplomowej byli dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK., a recenzentką prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz.

 

 

„La via dell’acqua” jest projektem przestrzeni publicznej łączącym w sobie podejście architektoniczne oraz krajobrazowe. Dotyczy on obszaru położonego na południu Sardynii nad rzeką Is Cungiaus. Rzeka ta jest uregulowana i wprowadzona w regularne koryto, ale w projekcie Katarzyny Jamioł zostaje poddana renaturalizacji. Z kolei otaczające ją nieużytki i dzikie wysypisko śmieci zostają przekształcone w tętniące życiem siedliska rodzimej dzikiej fauny i flory. W projekcie pojawia się także schron klimatyczny, w którym mieszkańcy mogliby ochłodzić się podczas fal upałów. Obiekt ten pełni także funkcję centrum edukacyjnego, a w  okresach intensywnych opadów staje się zbiornikiem retencyjnym.

 

 

Trzech mężczyzn we wnętrzu betonowego schronu podziwiają informacje na ścianach.Projekt ten jest jednym z przykładów tego, jak w mikro skali możemy radzić sobie z problemami wynikającymi ze zmian klimatu. W podziemnym schronieniu betonowe ściany niosą ze sobą istotne przesłania dotyczące kruchego stanu naszej planety i potrzeby świadomego działania. Zapraszają nas do pokonywania barier, zarówno fizycznych, jak i koncepcyjnych oraz dążenia do przyszłości, w której ludzie i środowisko współpracują, a nie walczą przeciwko sobie – tłumaczy mgr inż. arch. Katarzyna Jamioł.

 

 

Projekty Katarzyny Jamioł już wcześniej zyskiwały wyróżnienia w międzynarodowych konkursach. W zeszłym roku praca pn. „Kossak Square”, będąca rozwinięciem projektu semestralnego, uplasowała się na II miejscu w kategorii Sophomore w konkursie „ArchiDots – Award for Excelence in Architectural Design 2023” (więcej w artykule: Projekt studentki architektury krajobrazu zyskał międzynarodowe uznanie). W ubiegłym roku Katarzyna Jamioł została też m.in. laureatką programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiki użyte w tekście: wizualizacje projektu autorstwa Katarzyny Jamioł