Początek 2024 roku to intensywny czas dla INTECH PK. Spółka była obecna na dwóch międzynarodowych imprezach targowych - POLAGRA PREMIERY i BUDMA, na których przedstawiła rozwiązania opracowane przez naukowców Politechniki Krakowskiej. Tego typu wydarzenia stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania możliwości uczelni, w której powstają wynalazki służące różnym branżom przemysłu.

 

 

 

Stoliki, przy których siedzą ludzie i rozmawiająZespół INTECH PK wraz z zespołami naukowców uczestniczył w poznańskich targach POLAGRA PREMIERY 2024 (od 19 do 21 stycznia br.). Podczas tego wydarzenia, które odbywa się w cyklu dwuletnim, prezentowane są światowe nowości branży rolniczej. Wśród nich nie zabrakło rozwiązań opracowanych przez naukowców z Politechniki Krakowskiej. –  Wybieramy rozwiązania, które mieszczą się w tematyce targów i mają potencjał na wdrożenie. Ważne jest też to, czy mogą stać się zachętą dla przedsiębiorców do zlecenia nam podobnych realizacji: czy to komercyjnie, czy w ramach dostępnych środków finansowych lub grantów – tłumaczyła Izabela Paluch, prezes zarządu spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o. w wywiadzie opublikowanym na portalu MamStartup.pl.

 

Na wspólnym stoisku Porozumienia Spółek Celowych (PSC) i Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) – Strefa Nauki i Start-up’ów, INTECH PK zaprezentował rozwiązanie z dziedziny chemii pn. „Nawozy organiczno-mineralne z ustabilizowanych osadów ściekowych”. Rozwiązanie przygotował zespół naukowy pod kierunkiem prof. Zbigniewa Wzorka, który opowiadał o nim podczas wystąpienia na panelu ekspertów. Na targach obecna była również dr inż. Anna K. Nowak, współautorka tego rozwiązania.

 

Na targach POLAGRA PREMIERY zostało także zaprezentowane rozwiązanie z obszaru automatyzacji i mechaniki pn. "Hybrydowy pojazd wielofunkcyjny dla automatyzacji prac w rolnictwie" przygotowane przez zespół studentów z Wydziału Mechanicznego PK. Powstało ono w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 pod opieką Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska. Studenci Michał Iwański oraz Mikołaj Mauer eksponowali rozwiązanie w ramach Strefy Nauki i Start-up’ów.

 

Warto podkreślić, że podczas targów POLAGRA PREMIERY ekspercki panel dotyczący potencjału polskiej nauki poprowadziła Izabela Paluch, prezes zarządu spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

 

Politechnicznych wynalazków nie zabrakło również na największych w Polsce i Europie Centralnej targach branży budowalnej – BUDMA. W Poznaniu, na tym odbywającym się od 30 stycznia do 2 lutego br. wydarzeniu, na stoisku w Strefie Nauki i Startupów zostały zaprezentowane trzy politechniczne rozwiązania.

 

30 stycznia na targowej scenie o systemie OZE, który pokrywa zapotrzebowanie na ciepło i chłód dla budynków mieszkalnych opowiadał prof. dr hab. Paweł Ocłoń z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Na stoisku w Strefie Nauki i Startupów uczestnicy targów mogli dowiedzieć się jak spełnić wymagania zeroemisyjnego i autonomicznego systemu energetycznego oraz wykorzystać słońce jako główne źródło produkcji energii elektrycznej. Prof. Paweł Ocłoń prezentował udane pilotażowe wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych podkreślając rolę Politechniki Krakowskiej w zakresie projektowania niezależnych energetycznie budynków.

 

W czwartek, 1 lutego na scenie targów BUDMA dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich z Wydziału Architektury zaprezentowała innowacyjny model projektowania osiedli i opowiedziała o tym, jak można poprawić komfort życia w przestrzeni miejskiej. Planowane jest skomercjalizowanie wypracowanej wiedzy we współpracy z deweloperami i jednostkami urbanistycznymi.Kobieta o długich blond włoasch przemawia przez mikrofon, za nią wyświetla się plakat targów Polagra

 

Kolejnym rozwiązaniem powstałym w murach PK, a zaprezentowanym podczas targów BUDMA są poliuretanowe złącza podatne do wykorzystania w zrównoważonym budownictwie. Zaprezentowali je Konrad Kwiecień i Łukasz Feil z FlexAndRobust Systems sp. z o.o. (spółka spin-off z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej). Firmy zainteresowane zastosowaniem tego typu technologii w zakresie montaży, utrwaleń konstrukcyjnych czy napraw budowlanych mogły poszerzyć swoją wiedzę w temacie projektowania i wdrażania polimerowych złączy podatnych i opartych na nich produktów kompozytowych. Warto podkreślić, że poliuretanowe złącza podatne cechują lepsze parametry wytrzymałościowe niż te, które posiadają typowe sztywne rozwiązania. Można zastosować je w obiektach narażonych na wymuszone przemieszczenia związane z aktywnością podłoża. Co więcej mieszanki polimerów można adaptować do indywidualnych potrzeb klienta, a aplikacja tej technologii jest na tyle prosta, że można wdrożyć je samodzielnie. Zaprezentowana technologia to wynik prac B+R, zainicjowanych na Politechnice Krakowskiej i rozwijanych przez spółkę we współpracy z uczelnią. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie od FlexAndRobust Systems zostało wybrane przez redakcję serwisu MamStartup.pl jako jedno z najciekawszych spośród zaprezentowanych w Strefie Nauki i Startupów.

 

Targi, takie jak Polagra Premiery czy BUDMA to doskonała okazja do tego, by zaprezentować możliwości uczelni i perspektywy współpracy, które oferuje różnym partnerom gospodarczym. – W mojej opinii największym atutem naszej oferty, poza kapitałem ludzkim (wiedza i kreatywność naszych naukowców oraz zaangażowanie studentów) jest wysoka specjalizacja w dziedzinie, która dziś napędza konkurencyjność przedsiębiorstw tj. innowacje, co przy jednoczesnej interdyscyplinarności pozwala na kompleksowe podejście to zlecanych nam prac. Najczęściej powtarzające się tematy rozmów z potencjalnymi partnerami to poszukiwanie metod na zwiększenie sprzedaży, obniżanie kosztów, poprawę jakości, zmiany procesów obsługi klienta oraz planowanie całkiem nowych produktów lub usług. Model współpracy uczelni z przemysłem mamy na Politechnice Krakowskiej już sprawdzony, teraz idziemy w skalowalność tego procesu  – mówi Izabela Paluch, prezes zarządu spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

 

 

 

 Prof. Wzorek przemawia ze sceny, za nim wyświetala się prezentacja  Dwóch studentów i Izabela Paluch wskazują na telebim, na którym przedstawiony jest hybrydowy pojazd wielofunkcyjny dla automatyzacji prac w rolnictwie  Pięć osób siedzi na krzesłach na scenie. Za nimi plakat targów Budma
 Prof. Ocłoń przemawia ze sceny. Za nim wyświetla się prezentacja   dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich przmawiająca w trakcie prezentacji

 

Dwóch mężczyzn na scenie przedstawia prezentację

 

 

 

 fot. INTECH PK