Rada Miasta Krakowa rekomenduje prezydentowi Krakowa dalsze kroki w sprawie utworzenia ogólnodostępnego parku wokół Pałacu w Łobzowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Na lutowej sesji 2024 r. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości PK w Łobzowie i urządzenia na nich ogólnodostępnego parku miejskiego. Uchwała to projekt grupy radnych, zgłoszony i referowany przez radnego Grzegorza Stawowego. W głosowaniu wzięło udział 41 radnych, wszyscy byli za przyjęciem uchwały.

 

Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa po prezentacji projektu ogólnodostępnego parku w Łobzowie; na pytania dziennikarzy odpowiadają, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Szarata, radny Grzegorz Stawowy, dziekan Wydziału Architektury prof. Magdalena Kozień-WoźniakW treści uchwały podano, że „ogólnodostępny park mógłby powstać – jest to jedna z możliwości – na nieruchomościach będących własnością Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki składających się z działek 236/8; 236/13; 236/14 i 236/15 obr. nr 3 Krowodrza lub ich części (teren wokół Pałacu w Łobzowie). Gmina Kraków mogłaby uzyskać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, o których mowa w § 2 poprzez jedną z dopuszczalnych prawnie form: wieloletniej dzierżawy, użyczenia, wynajmu, zarządu lub też innych form dopuszczonych prawem.”

 

W uzasadnieniu uchwały przypomniano: „Właścicielem działki jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, a działki znajdują się przed dawnym Pałacem Królewskim w Łobzowie, obecnie będącym budynkiem Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych. Kiedy w 2015 r. powstał i został otwarty na terenie WKS Wawel „Smoczy Skwer" wraz z boiskiem oraz częścią parkową nazwany „Ogrodami Łobzów" od razu zapowiadany był drugi etap parku, planowany przed budynkiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej od strony ul. Podchorążych. Ustne ustalenia, że po zakończeniu prac nad pierwszym etapem, podjęte zostaną prace nad drugim etapem parku, poczynione zostały z ówczesnym rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem, dobrym duchem powstania „Ogrodów Łobzów”. Realnych kształtów plany utworzenia parku nabrały podczas kadencji rektorskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. Rozmowy z nim rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. Szybko okazało się, że rektor Białkiewicz jest wielkim orędownikiem pomysłu, aby na pozostałych terenach Politechniki urządzić ogólnodostępny park dla mieszkańców Krakowa. Spotkanie w tej sprawie trwało .... 15 minut – tyle dokładnie zajęło ustalenie kierunkowych działań na rzecz nowego parku. Parku, który ma liczyć 14 206 metrów kwadratowych. (…) W kolejnych miesiącach ustalono, że Politechnika ogłosi konkurs architektoniczny na zagospodarowania tego prawie 1,5 hektarowego terenu, sfinansuje nagrody w konkursie oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej, natomiast realizacją i wykonawstwem zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej. Pierwsze kosztorysy mówiły o koszcie rzędu 3,5-5 milionów złotych. Rozmowy z Rektorem, Prorektorem i Dziekan Wydziału Architektury PK toczyły się za przyzwoleniem Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.”

 

W 2022 r. rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez rektora PK na zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Łobzowie. Następnie PK podpisała umowę ze zwycięską pracownią Wojciech Sumlet Architektura. Obecnie trwa końcówka projektowania oraz uzyskiwanie niezbędnych zgód administracyjnych na rozpoczęcie prac. Ma je prowadzić Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ze środków budżetu miasta. Zasady udostępnienia terenu przez PK będą jeszcze ustalane. Wolę władz uczelni, by na należący do Politechniki Krakowskiej teren wokół Pałacu w Łobzowie udostępnić publicznie i otworzyć dla mieszkańców Krakowa, podtrzymał obecny rektor PK prof. Andrzej Szarata.

 

Czytaj także: Nowy zielony teren dla krakowian przed dawnym Pałacem Królewskim w Łobzowie

 

 

 

Na zdjęciu, konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa (19 stycznia br.) po prezentacji projektu ogólnodostępnego parku w Łobzowie; na pytania dziennikarzy odpowiadają, od lewej: rektor PK prof. Andrzej Szarata, radny Grzegorz Stawowy, dziekan Wydziału Architektury prof. Magdalena Kozień-Woźniak / fot. Jan Zych