Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na Rektora PK na kadencję 2024-2028 (Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej).

Dyżur Uczelnianej Komisji Wyborczej będzie pełniony w dniach: 29 lutego, 1, 4, 5, 6 marca 2024 r. w godzinach 11-15 w Sali senackiej.

W tym czasie pracownicy PK, a także członkowie Rady Uczelni, przedstawiciele samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, będą mogli dokonać zgłoszenia poprzez wrzucenie kartki z nazwiskiem kandydata do urny wyborczej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów, w tym czynnego i biernego prawa wyborczego, znajdują się na stronie głównej PK w zakładce
Wybory władz PK na kadencję 2024-2028.