Popiersie Tadeusza Kościuski, na którym oparta jest książka o filoteowo-czerwonej oprawce z tytułem Modelowanie w Fusion 360. Praktyczne przykłady. W tle drzewa kampusu Politechniki Krakowskiej

Studentki z Politechniki Krakowskiej wspólnie z dr. inż. Tomaszem Makowskim opracowały książkę pt. „Modelowanie w Fusion 360. Praktyczne przykłady". Licząca 175 stron publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Helion. Poradnik wyjaśnia, jak zrozumieć modelowanie 3D przy użyciu nowoczesnego oprogramowania.

 

 

Autorkami książki „Modelowanie w Fusion 360. Praktyczne przykłady" są studentki Politechniki Krakowskiej – inż. Marcelina Jałowiec oraz Amelia Święcicka. Publikację opracowały wspólnie z dr. inż. Tomaszem Makowskim z Katedry Inżynierii Elektrycznej. Inż. Marcelina Jałowiec studiuje na Wydziale Mechanicznym, a Amelia Święcicka obecnie jest na trzecim roku elektrotechniki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Obie aktywnie działają w kołach naukowych – el-RAPPRO i SMiDUE oraz są zaangażowane w projekty finansowane z FutureLab.

 


Książka na praktycznych przykładach wyjaśnia zagadnienia z zakresu CAD i modelowania 3D, które są nieodzowne w projektowaniu inżynierskim. Autorzy dobrali je tak, aby w przystępny sposób wyjaśnić zarówno podstawy modelowania 3D, jak i najczęściej używane funkcje. Publikacja podzielona jest na kilka rozdziałów. Na wstępie czytelnik zostaje zapoznany z Autodesk Fusion 360, które stanowi kompleksowe oprogramowanie chmurowe łączące funkcje 3D CAD, CAM, CAE i PCB. Pozwala ono między innymi realizować zadania z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowania mechanicznego i symulacji obliczeniowych. W następnym rozdziale czytelnik dowiaduje się, jak tworzyć detale i z każdym kolejnym przykładem poznaje nowe funkcje. Druga część książki poświęcona jest zagadnieniom złożeń i wiązań. Tu również autorzy korzystają z praktycznych przykładów. Rozpoczynając od prostych konstrukcji, takich jak szafka z wysuwaną szufladą, czytelnik prowadzony jest przez coraz bardziej skomplikowane złożenia, kończąc na animacji ruchu wiązań. Autorzy każdy przykład przedstawili krok po kroku, zarówno graficznie, jak i opisowo. Ten zabieg sprawia, że nawet osoby nie posiadające doświadczenia z CAD czy modelowaniem 3D łatwiej mogą zrozumieć cały proces. Książka skupia się na przykładach realizowanych w programie Fusion 360, ale mogą je zastosować również osoby korzystające z innych środowisk (np. SolidWorks czy Siemens NX).

 

 

 

 

 Fot. Archiwum WIEiK