Prawie 800 najzdolniejszych uczniów z całej Małopolski gościło w Krakowie w pierwszym wakacyjnym tygodniu na warsztatach edukacyjnych organizowanych przez krakowskie uczelnie, także Politechnikę Krakowską. To część pilotażowych działań towarzyszących projektowi „Małopolska Chmura Edukacyjna”.
 
Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy młodym ludziom oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Program jest wspólnym przedsięwzięciem województwa małopolskiego i sześć krakowskich uczelni (Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Pedagogicznego) oraz 21 szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach pilotażowej części projektu, od 30 czerwca do 4 lipca br., w szkołach wyższych odbywały się letnie warsztaty naukowe dla 757 najzdolniejszych małopolskich uczniów. Na Politechnice Krakowskiej młodzież uczestniczyła w zajęciach z chemii i budownictwa, prowadzonych przez specjalistów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. Kontynuacją zajęć będzie uczestnictwo uczniów, którzy wzięli udział w wakacyjnych zajęciach, w kołach naukowych działających na terenie szkół.

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej na uczelniach i w szkołach powstaje infrastruktura informatyczna, umożliwiająca dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. Projekt zakłada także współpracę ekspertów z uczelni i szkół w przygotowaniu niestandardowych modeli edukacyjnych, w zakresie 10 kluczowych dla województwa małopolskiego dziedzin: fizyki, informatyki, matematyki, biologii, chemii, budownictwa, języka angielskiego, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczości, środowiska i żywności.

„Projekt 'Małopolska Chmura Edukacyjna' to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, a prawdopodobnie także w Unii Europejskiej - mówi wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. - Wiążemy z nim duże nadzieje, dlatego na jego pełną realizację zagwarantowaliśmy 125 mln zł, co pozwoli na wsparcie zarówno jego części technologicznej, jak i merytorycznej”.

Wyjątkowość projektu polega m.in. na unowocześnieniu technik dydaktycznych, a także umożliwieniu uczniom dostępu do zasobów laboratoryjnych i eksperckich uczelni na niespotykaną dotąd skalę. Od października uczniowie z małopolskich liceów i techników będą mogli brać udział w wirtualnych zajęciach, wykładach i laboratoriach prowadzonych przez naukowców krakowskich uczelni.

„Przywiązujemy do tej inicjatywy dużą wagę - podkreśla rektor PK prof. Kazimierz Furtak. - Wpisuje się ona bardzo dobrze w misję szkoły wyższej, także Politechniki Krakowskiej, powołanej do kształcenia na poziomie wyższym, ale i odpowiedzialnej za szeroko rozumianą edukację społeczeństwa. Mamy świadomość, że w czasach tak dynamicznego postępu najlepszą inwestycją jest inwestycja w rozwój intelektualny młodego pokolenia”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Na zdjęciach, konferencja prasowa oraz spotkania z młodzieżą uczestniczącą w wakacyjnych warsztatach edukacyjnych na Politechnice Krakowskiej, 4 lipca 2014 r. / fot. Jan Zych