15 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się – z okazji Święta Szkoły – uroczyste posiedzenie Senatu PK, któremu przewodniczył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Podczas wydarzenia, zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia Politechniki Krakowskiej i nagrody za działalność naukową. Dyplomy odebrali również przedstawiciele szkół średnich, biorących udział w organizowanym przez Politechnikę Krakowską konkursie „M-Ar-Che-F”, a także laureaci konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. W uroczystości z okazji Święta Szkoły wziął udział Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, a także dr Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty oraz Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”, który przybliżył uczestnikom misję i wizję rozwoju nowej krakowskiej instytucji naukowej oraz wkład środowiska akademickiego Krakowa, w tym szczególnie Politechniki Krakowskiej, w powstanie wyjątkowego centrum nauki. Wydarzenie uświetniły występy Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós oraz Sandry Kiwior, studentki matematyki stosowanej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Aby nadać świętu PK szczególny wymiar, przed budynkiem „Działowni” zorganizowana została strefa chillout z napojami i deserami. Z kolei po posiedzeniu Senatu, społeczność PK mogła wybrać się na lunch na świeżym powietrzu. Poczęstunkowi towarzyszył repertuar wygrywany przez Krakowską Orkiestrę Staromiejską. 

 wiosenny, słoneczny dzień. Środkiem dziedzińca idzie pochód. Na czele osoby ze sztandarami. Za nimi pięciu mężczyzn w rektorskich togach.

 

Posiedzenie Senatu PK poprzedził pochód akademicki, prowadzony przez Krakowską Orkiestrę Staromiejską pod batutą Wiesława Olejniczaka. Przez kampus uczelni, sprzed głównego budynku do „Działowni”, przeszli rektor i prorektorzy PK, byli rektorzy PK, dziekani wydziałów, członkowie Senatu PK, pozostali uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym.

 

W czasie wydarzenia wojewoda małopolski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Politechniki Krakowskiej – Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę. – To dla mnie zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w najgodniejszym wydarzeniu dla społeczności akademickiej – uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni. Tym bardziej, że rola Politechniki Krakowskiej w budowaniu i kreowaniu małopolskiej rzeczywistości, w budowaniu i kreowaniu tego co nas otacza,  jest nie do przeceniania – mówił Krzysztof Klęczar.

 

W imieniu własnym oraz moich współpracowników bardzo dziękuję wszystkim Państwu – pracownikom i studentom – za ogrom pracy, który wkładacie w rozwój naszego regionu. Udział Państwa przedstawicieli w gremiach decyzyjnych i doradczych podnosi ich poziom merytoryczny i pozwala nam – urzędnikom i politykom – czuć się bezpiecznie, pozwala nam czuć, że o sprawach najważniejszych dla regionu decydują i współdecydują eksperci, najlepsi specjaliści, których na Politechnice Krakowskiej nie brakuje. W sposób szczególny, kłaniam się nisko rektorowi uczelni prof. Andrzejowi Szaracie, który wraz z kadrą kierowniczą bardzo aktywnie uczestniczy w budowaniu małopolskiej i krakowskiej rzeczywistości. W dniu Waszego święta, Święta Politechniki Krakowskiej, całej społeczności uczelni – władzom rektorskim, wysokiemu Senatowi, kadrze nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi oraz studentom składam serdeczne życzenia i gratulacje. Gratuluję wspaniałych sukcesów na niwie naukowej i organizacyjnej, gratuluję znakomitych i trafionych inwestycji, realizacji wielu projektów wdrożeniowych. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż patrzeć, jak wyniki badań naukowych, wyniki pracy pracowników i studentów są nie tylko doskonale odbierane w środowisku akademickim, ale również – za pośrednictwem wdrożeń – przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców całego regionu. To dla mnie zaszczyt wręczyć odznaczenia i medale, nadane decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom Politechniki. Medale i odznaczenia są wyrazem uznania dla Państwa pasji, zaangażowania i poświęcenia w działaniu na rzecz dobra wspólnego – pokreślił wojewoda małopolski.

 

Od lewej: prorektor Jerzy Zając, prorektor Tomasz Kapecki, rektor Andrzej Szarata, prorektor Dariusz Bogdał i prorektor Marek Bauer stoją za stołem prezydialnym podczas Swięta szkoły Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podczas wygłaszania przemówienia Piotr Szymański, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”

 

Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon” Piotr Szymański w swoim wystąpieniu przypomniał, że Politechnika Krakowska zawarła 26 stycznia br. z Centrum porozumienie o współpracy, którego głównym celem jest wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie merytoryczne w zakresie szeroko pojętej popularyzacji nauki. Wcześniej podobne porozumienia „Cogiteon” zawarł z kilkoma wydziałania Politechniki Krakowskiej: Wydziałem Mechanicznym, Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki. Prezentując korzyści płynące dla PK ze współpracy, Piotr Szymański zwrócił m.in. uwagę na promocję powstających na uczelni wynalazków i rozwiązań oraz możliwość ich prezentacji w przestrzeniach MCN „Cogiteon”, udział kadry naukowej PK w zajęciach organizowanych przez Centrum, wspólne projekty popularyzujące naukę czy praktyki dla studentów PK, które mogłyby się odbywać w „Cogiteonie”.

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

 

 

 

Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę z rąk wojewody małopolskiego odebrali: 

 

 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI:

 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
 2. dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
 3. dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK

 

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI:

 1. prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 2. dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK
 3. dr habilitowana inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
 4. dr inż. Roman Paruch, prof. PK
 5. dr inż. Elżbieta Jarosińska
 6. dr inż. Jolanta Jaśkowska


 

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 • dr inż. Piotr Trzeciak


 

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 1. dr inż. arch. Iwona Piebiak
 2. dr inż. Sławomir Żaba


 

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 • dr Joanna Korpak

 

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej zostały wręczone przez dr Gabrielę Olszowską, małopolską kurator oświaty, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W swoim wystąpieniu małopolska kurator, absolwentka Politechniki Krakowskiej i jej Centrum Pedagogiki i Psychologii, podkreśliła wkład Politechniki Krakowskiej w kształcenie wysokowykwalifikowanych kadr inżynierskich, ale też kadry zarządczej szkół małopolskich oraz niezawodną służbę specjalistów Politechniki Krakowskiej społeczności regionu. Medale z rąk kurator otrzymały: dr hab. inż. arch. Beata Makowska, prof. PK i dr Beata Kocel-Cynk.

 

Rektor Andrzej Szarata wręcza odznaczenia. Ściska dłoń, stojącej przed nim kobiety. Obok niej w rzędzie stoi kilka osób. Rektor wręcza odznaczenia. Uśmiecha się do stojącej przed min kobiety, której przed chwilą wręczył odznakę. Obok niej w rzędzie stoją kolejne osoby - dwie kobiety i mężczyzna Rektor Szarata wręcza dyplom kobiecie w czarnej dziekańskiej todze - profesor Magdalenie Kozień-Woźniak, dziekan Wydziału Architektury. Obok stoi prorektor Bogdał oraz mężczyzna w czarnej senatorskiej todze - profesor Ocłoń.

 

Osobom zasłużonym dla Politechniki Krakowskiej, rektor PK prof. Andrzej Szarata wręczył Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”, Złotą Odznakę PK i Honorową Odznakę PK:

Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” odebrali:

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 2. dr inż. Elżbieta Jarosińska
 3. dr Mariusz Jużyniec
 4. dr inż. Dorota Machowska
 5. mgr Marek Górski
 6. mgr inż. Jan Zych

Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej odebrali:

 1. dr hab. inż. Marta Cebulska, prof. PK
 2. dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
 3. dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK
 4. dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
 5. dr inż. Stanisław Krenich
 6. dr inż. Sylwia Łagan
 7. mgr inż. Bogusław Dzimira
 8. mgr Zofia Gajewska
 9. mgr inż. Jan Ortyl
 10. mgr Lesław Peters
 11. mgr inż. Zuzanna Podgórna
 12. inż. Bogusława Solarz
 13. Irena Wojtaś

Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej otrzymali:

 1. prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
 2. dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
 3. dr habilitowana Agnieszka Łuszczak, prof. PK
 4. dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
 5. dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 6. dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 7. dr inż. arch. Julian Franta
 8. dr inż. Artur Gawlik
 9. dr inż. Renata Kłaput
 10. dr inż. Daniel Kubek
 11. dr inż. Rafał Rachwalik
 12. dr inż. Piotr Radomski
 13. dr inż. Bartosz Stawiarski
 14. dr inż. Piotr Trzeciak
 15. dr inż. Damian Wieczorek
 16. dr inż. Joanna Żelazny
 17. mgr szt. Ewa Deskur-Kalinowska
 18. mgr Maria Filek
 19. mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska
 20. mgr inż. Tomasz Lisowicz
 21. mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
 22. mgr Anna Nowak
 23. mgr inż. Barbara Sochańska
 24. mgr Agata Taler
 25. mgr inż. Roman Walusiak
 26. lic. Anna Wiśniewska
 27. Paweł Batiuszczak
 28. Jan Drabik
 29. Lucyna Jasak
 30. Piotr Jastrzębski

Za zmarłego w 2022 r. dr. inż. Andrzeja Pakułę, Honorową Odznakę PK odebrała jego małżonka, Pani Monika Pakuła.

Ważną część Święta Szkoły stanowiło wręczenie gratulacji pracownikom PK, nagrodzonym za osiągnięcia naukowe. Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2023 otrzymali:

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
 2. prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
 3. mgr inż. Mehmet Ali Yildirim
 4. mgr inż. Filip Bartyzel

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną interdyscyplinarną publikację naukową (ex aequo):

 1. prof. dr hab. inż. Witold Żukowski
 2. dr inż. Dawid Jankowski
 3. dr inż. Gabriela Berkowicz-Płatek
 4. dr inż. Jan Wrona

oraz

 1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 2. dr inż. arch. Krzysztof Barnaś
 3. dr Tomasz Jeleński
 4. dr inż. Bartłomiej Szewczyk
 5. dr inż. Grzegorz Śladowski
 6. dr inż. Cezary Toś
 7. dr hab. inż. Marzena Nowak-Ocłoń, prof. PK
 8. dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym: dr inż. Wiktor Kasprzyk

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań: dr inż. Sylwia Dworakowska

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: Dominika Träger

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za najbardziej wartościowe wdrożenie otrzymują:

 1. prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 2. dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 3. dr inż. Magdalena Malinowska

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Cisek, prof. PK

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora (ex aequo):

 • dr inż. Katarzyna Sutor-Świeży i dr inż. Rafał Schmidt

 

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (ex aequo): dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

 

Gratulacje otrzymali także pracownicy wydziałów – laureaci Nagrody Rektora PK za wyróżniające osiągnięcia badawcze i badawczo-dydaktyczne:

 

Wydział Architektury:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 2. dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
 3. dr inż. arch. Dominika Długosz
 4. dr inż. arch. Anna Porębska

 

Wydziału Informatyki i Telekomunikacji:

 1. dr Sylwia Dudek
 2. dr Radosław Kycia

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

 1. dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK
 2. mgr inż. Grzegorz Nowakowski

 

Wydział Inżynierii Lądowej:

 1. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
 2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 4. dr inż. Katarzyna Mróz
 5. dr inż. Krzysztof Ostrowski

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki:

 1. prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
 2. dr hab. inż. Kinga Korniejenko, prof. PK

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:

 1. prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń
 2. prof. dr hab. inż. Jan Taler
 3. prof. dr hab. inż. Dawid Taler

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

 1. prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński
 2. dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
 3. dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
 4. dr inż. Jolanta Jaśkowska
 5. dr Xiao Zhang

 

Wydział Mechaniczny:

 1. prof. dr hab. inż. Piotr Duda  
 2. dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK
 3. dr inż. Reza Teimouri  

 

Podczas Święta Szkoły przedstawiono także laureatów Nagród Rektora PK za utworzenie e-kursów. Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymał dr inż. Jerzy Białas (Wydział Informatyki i Telekomunikacji). Nagrodę indywidualną II stopnia wręczono mgr Agnieszce Łyczko, zaś nagrodę indywidualną I stopnia mgr Joannie Wranie (obie pracują w Studium Języków Obcych). Nagrodę zespołową I stopnia za przygotowanie e-kursu „Fizyka Budowli – laboratorium” otrzymali: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, dr inż. Katarzyna Nowak, dr inż. Anna Dudzińska i mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Dwie młode, elegancko ubrane kobiety siedzą na widowni i pokazują do zdjęcia dyplomy, które przed chwilą otrzymały. Obie uśmiechają się. Grupa osób z instrumentami siedzi na czarnych krzesłach. Przed nimi stoi mężczyzna w smokingu. To Krakowska Orkiestra Staromiejska. Troje młodych ludzi: dwóch mężczyzn i kobieta siedzą na kolorowych leżakach i rozmawiają. To finaliści Konkursu Kościuszkowskiego.

 

W uroczystym świętowaniu Politechniki Krakowskiej uczestniczyli także laureaci ogólnopolskich inicjatyw PK skierowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół średnich. Byli m.in. laureaci konkursu „M-Ar-Che-F". Przypomnijmy, oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej dla szkół średnich obejmuje m.in. prowadzenie dla uczniów mini kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej uczelni. Kursy poszerzają zagadnienia z programu nauczania w szkołach z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych oraz dają możliwość przyjaznego zapoznania się z platformą e-learningową używaną na uczelni. W trakcie mini-kursów przeprowadzany jest ogólnopolski konkurs „M-Ar-Che-F”, który ma na celu wyłonienie: uczniów, którzy ukończą najwięcej kursów oraz szkół, z których najwięcej uczniów ukończy największą liczbę kursów. W edycji 2023/24 wzięło udział 522 uczniów z 38 szkół. III miejsce wśród szkół, spośród których najliczniejsza grupa uczniów zaangażowała się w inicjatywę Politechniki Krakowskiej, zajęło III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. II miejsce zajęły ex aequo: VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie i Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie. I miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. Laureatami konkursu dla uczestników mini kursów e-learningowych zostali wśród uczniów: Lilianna Bacia (III miejsce, I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie), Oskar Święs (II miejsce, III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie), a I miejsce (ex aequo) – Judyta Dudek (I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie), Dominik Korbiel (Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 w Krakowie), Ignacy Żuchowicz (Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie). 

 

W politechnicznej uroczystości uczestniczyli już tradycyjnie laureaci konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”: Franciszek Kwoczyński (zdobywca I miejsca, student prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach), Daria Wiech (II miejsce, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy), Karol Michałowski (III miejsce, VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie). XII edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – do konkursu na temat patrona zgłosiło się 370 osób, w tym 283 uczniów i 87 studentów. 5 kwietnia, odbył się I etap, podczas którego uczniowie i studenci przystąpili do testu on-line złożonego z 30 pytań zamkniętych. Najlepsi uczestnicy I etapu – 12 osób, spotkali się 26 kwietnia na PK, by odpowiedzieć na pytania dotyczące bogatego życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Rywalizację podzielono na trzy rundy. W XII edycji konkursu wszyscy uczniowie uczestniczący w finale opuścili PK ze zdobyczami punktowymi, a ich ilość była oczywiście uzależniona od miejsca wywalczonego w finale. 

 
 

Święto Szkoły uświetniły znakomite występy wokalne chóru „Cantata” oraz Sandry Kiwior, studentki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. 


 

 

 

Fot. Jan Zych