Edukacja prozdrowotna młodzieży była tematem konferencji naukowej z cyklu „Mens sana in Corpore Sano”, zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej przez Centrum Sportu i Rekreacji PK. Podczas kolejnej edycji wydarzenia podsumowano program indywidualnej aktywności fizycznej studentów PK. Autorski projekt zespołu nauczycieli akademickich CSiR pozwala studentom na indywidualną pracę nad kondycją fizyczną, jest unikatową na polskich uczelniach alternatywą dla klasycznego modelu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ze studentami.

 

 

Zindywidualizowany program aktywności studenckiej zaczyna się od diagnozy możliwości wydolnościowych studenta, a potem proponuje mu indywidualnie dopasowany plan aktywności ruchowej, tak by ćwiczył mądrze i bezpiecznie, w granicach swoich możliwości, wybierając takie zajęcia, które będzie lubił, chętnie i systematycznie podejmował. Program indywidualnych zajęć dla studentów, uzupełniony poradami dietetyków, opracowali specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Koordynuje go dr Andrzej Bahr, znany w Polsce specjalista przygotowania fizycznego, współpracujący w przeszłości z ligowymi klubami piłkarskimi (m.in. Cracovią, Wisłą).

 

Program, prowadzony przez specjalistów Centrum Sportu i Rekreacji PK, rozpoczął się w 2016 r. Jest skierowany przede wszystkim do osób o niskim i średnim poziomie wydolności fizycznej, nie posiadających nawyków sportowych, ale chcących poprawić swoją kondycję. – Polega na prowadzeniu aktywności fizycznej na poziomie indywidualnym, dostosowanym do możliwości konkretnej osoby. Student rozpoczyna udział w nim od oszacowania, na podstawie testu Astranda-Ryhminga na cykloergometrze, maksymalnego poboru tlenu (VO2max). Wskaźnik ten bardzo wiarygodnie określa stan naszej wydolności. Następnie oceniana jest masa i skład ciała (masa tłuszczowa i beztłuszczowa). Do oceny możliwości fizycznych osoby wprowadziliśmy też analizę skoczności z wykorzystaniem Opto-jumpa, co daje nam szerszą możliwość oceny indywidualnych możliwości badanych. Na podstawie tych badań wyjściowych tworzone są indywidualne plany aktywności fizycznej. Obejmują one minimum 3 aktywności fizyczne w tygodniu (przez ok. 45 minut ) o różnej skali intensywności – wyjaśnia dr Andrzej Bahr. Do monitorowania aktywności studenci korzystają z udostępnionych im przez uczelnię urządzeń rejestrujących parametry pracy serca, podobnych do tych, z których korzystają sportowcy.

 Szefowa Centrum Sportu i Rekreacji oraz dr Bahr. Trzymają razem jeden mikrofon, uśmiechają się  Widownia podczas konferencji. Na pierwszym planie studentka  Trzy osoby pozują do zdjęcia. W środku nagrodzona studentka, po prawej stronie zdjęcia prodziekan WM Stanisław Walczak

 

Od 2017 r. w programie wzięło udział blisko 700 studentów. – Mamy takich uczestników, którzy po ukończeniu studiów wciąż go kontynuują. W tym roku w programie bierze udział blisko 100 studentów – mówi dr Andrzej Bahr. – Efektem udziału w programie jest podniesienie wydolności fizycznej uczestnika, dokumentowane wynikami testu Astranda, ale też utrzymanie właściwego poziomu masy ciała i przede wsztystkim podniesienie świadomości zdrowotnej na całe życie.

 

Podczas konferencji „Mens sana in corpore Sano. Edukacja prozdrowotna młodzieży", która w czwartek 16 maja 2024 r. odbyła się na PK, wyróżniono szczególnie zaangażowanych studentów, którzy wykazują się ponadobowiązkowymi aktywnościami. – Wykonują nawet 120 aktywności w semestrze, mają np. zaliczone ponad 600 km w formie biegu, marszu czy jazdy na rowerze. To bardzo ważna aktywność, bo badania potwierdzają, że nawet tak minimalny wysiłek jak trzy spacery tygodniowo mogą znacząco polepszyć kondycję studenta, zwłaszcza takiego, który w ogóle nie interesował się sportem - mówi dr Andrzej Bahr. 

 

 

 Choć nie jesteśmy uczelnią sportową, do sportowej aktywności studentów przywiązujemy dużą wagę. Zależy nam na tym, aby podnosić świadomość prozdrowotną naszych wychowanków i aby wiedzę na ten temat wykorzystywali praktycznie, a dzięki temu żyli zdrowiej, lepiej i dłużej – podkreślał podczas otwarcia konferencji prorektor PK dr inż. Marek Bauer.

 

 

Podczas wydarzenia, z licznym udziałem studentów PK, prelekcje wygłosili specjaliści w dziedzinie edukacji prozdrowotnej. O nawadnianiu podczas wysiłku fizycznego mówił prof. dr hab. Marcin Maciejczyk z AWF Kraków. Suplementacji osób aktywnych fizycznie poświęcił swój referat dr hab. Łukasz Tota z AWF Kraków. Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk z Collegium Medicum UJ rozprawiła się z hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć w kontekście analizy czy to tylko reklamowy chwyt czy przejaw świadomego dbania o zdrowie”. Referat na temat „Wydolność fizyczna studentów PK" przedstawił twórca programu indywidualnej aktywności dr Andrzej Bahr z CSiR PK. Program wspólnie z nim koordynują obecnie nauczyciele akademiccy CSiR: Marta Tomczyk, Jarosław Dudek, Anna Masłyk, Anita Łagosz-Michalec oraz Arkadiusz Jodłowski.  Nad całością aktywności centrum czuwa dyrektor CSiR Małgorzata Kardas.

 

(mas)

 

 

Fot. Jan Zych