KlubSFNPPolitechnika Krakowska po raz pierwszy gości uczestników zjazdu prestiżowego Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od piątku 17 maja 2024. r. będą obradować w Krakowie w gronie ponad 60 wybitnych osobowości polskiej nauki i przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podczas wydarzenia odbędzie się także gala finałowa Nagrody im. Artura Rojszczaka. Politechnikę Krakowską w Klubie Stypendystów FNP reprezentuje dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej  ds. ewaluacji i współpracy z zagranicą.

 

 

Klub Stypendystów FNP zrzesza laureatów podoktorskich programów stypendialnych FNP. - Do Klubu należą wybitni polscy naukowcy, laureaci wielu nagród i wyróżnień. Duża część klubowiczów to osoby, które prowadziły badania naukowe za granicą, a po powrocie do Polski prowadzą z sukcesem działalność naukową w Polsce – mówi  prof. Matras-Postołek. Sama jest najlepszym przykładem takiej właśnie realizacji ścieżki naukowej. Przez wiele lat prowadziła badania w Niemczech w  Münster University of Applied Sciences, była stypendystką wielu prestiżowych programów, a teraz z sukcesami realizuje się w pracy badawczej na PK. Jest też mentorką dla licznych młodych naukowców polskich i zagranicznych, którzy pod jej skrzydłami realizują przełomowe badania  w ramach grantów krajowych i zagranicznych.

 

 

NagrodaARojszczakaGłówną misją Klubu Stypendystów FNP jest  Interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP, wspieranie rozwoju polskiej nauki, propagowanie etosu naukowca oraz nauczyciela, krzewienie dobrych praktyk naukowych i podnoszenie kwalifikacji oraz działania na rzecz międzypokoleniowej i interdyscyplinarnej integracji polskiego środowiska naukowego. Członkowie Klubu organizują co roku spotkania, w których, poza stypendystami i przedstawicielami FNP, biorą udział zaproszeni goście specjalni i naukowcy uznawani za autorytety w swojej dziedzinie. Spotkania te są okazją do wzajemnego zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych, dyskusji, nawiązywania przyjaźni.

 

 

W trakcie zjazdu,  który w tym roku odbywa się na Politechnice Krakowskiej, odbędzie się m.in. panel dyskusyjny na temat przyszłości polski nauki z przedstawicielami FNP (wiceprezes Zarządu dr Marta Łazarowicz-Kowalik), MNiSW,  NCN (dyrektor Krzysztof Józwiak) oraz  NCBiR (dr Anna Czarnecka). Zostanie też zainicjowany program mentoringowy organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wręczona zostanie także Nagroda im. Artura Rojszczaka (tragicznie zmarłego założyciela i animatora Klubu, wybitnego filozofa). Wyróżnienie i indywidualna nagroda pieniężna jest przyznawana corocznie młodym doktorom, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. - Do finału w tym roku zakwalifikowało się trzech młodych naukowców Aleksandra Krogulska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Michał Kręcichwost  z Politechniki Śląskiej i Piotr Guzik z Akademii Górniczo-Hutniczej - zdradza Katarzyna Matras-Postołek.

 

 

Zjazd stypendystów FNP rozpoczyna się w piątek 17 maja o godz. 15 w Pawilonie Konferencyjnym Kotłownia, w otwarciu uczestniczył będzie rektor PK prof. Andrzej Szarata. Obrady potrwają do niedzieli, panel dyskusyjny i galę Nagrody im. A. Rojszczaka zaplanowano na sobotę.

 

(m)

 

 

 

Na zdjęciu statuetka Nagrody im. Artura Rojszczaka