Prof. dr hab. inż Agnieszka Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej została powołana przez ministra nauki Dariusza Wieczorka w skład Rady do spraw innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce. Powołana 13 maja 2024 r. rada jest organem doradczym ministra nauki, a jej główne zadania to identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

 

 

ProfSobczakKupiecDo zadań Rady należy także: przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań ministra  w zakresie rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; przygotowywanie opinii i ekspertyz z zakresu polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczącym nowej Rady został  prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, w jej skład - poza prof. Sobczak-Kupiec - weszli także: prof. Andrzej Bąk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Andrzej Kurkiewicz (Uuiwersytet Jagielloński), dr hab. inż. Grzegorz Borowik (NASK – Państwowy Instytut Badawczy), prof. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska), Jakub Jasiczak (Porozumienie Spółek Celowych), prof. Andrzej Kucharski (Politechnika Wrocławska), dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiesław Skwarko (Sieć Badawcza Łukasiewicz), prof. Robert Smoleński (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska), prof. Wioletta Żukiewicz-Sobczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

 

 

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami, w tym kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych oraz nanomateriałami, m.in. do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, licznych patentów i zgłoszeń patentowych. Kieruje lub jest wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Działa w licznych gremiach doradczych i zespołach eksperckich, m.in. ministerialnych, NCN, NCBR, NAWA, PARP, BGK, Komisji Europejskiej oraz RPO.

 

 

Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym – otrzymały szereg medali i wyróżnień podczas targów i wystaw, m.in. w Paryżu, Brukseli, Tajpej, Kuala Lumpur, Seulu. Jest laureatką licznych nagród, wyróżnień, odznaczeń państwowych, branżowych i uczelnianych.  Pod jej opieką naukową rozwija się na Politechnice Krakowskiej liczne grono młodych naukowców, jest promotorem licznych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

 

 

 

(m, bk, as)

 

Na zdjęciu, prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec / fot. Jan Zych