Kursy

Jednostka prowadząca Nazwa kursu
Wydział Architektury Rysunek odręczny
Wydział Architektury Otwarte Studium Fotografii PK
Wydział Inżynierii Lądowej Kosztorysowanie w programie Norma Pro
Wydział Inżynierii Lądowej

Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (L-3)

Wydział Inżynierii Lądowej Kosztorysowanie w programie Zuzia (L-3)
Wydział Inżynierii Lądowej

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wydział Mechaniczny Programowanie robotów przemysłowych
Wydział Mechaniczny Rysunek techniczny maszynowy w systemie CATIA oraz SolidWorks
Wydział Mechaniczny Projektowanie konstrukcji 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom I) (M-8)
Wydział Mechaniczny Zaawansowane modelowanie 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom II) (M-8)
Wydział Mechaniczny Analiza konstrukcji 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom III) (M-8)
Wydział Mechaniczny Analiza wytrzymałościowa konstrukcji w programie ANSYS (ANSYS: Poziom I) (M-8)
Wydział Mechaniczny Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks
Wydział Mechaniczny Technologiczne aspekty projektowania wyrobów w systemach CAD 3D (SolidWorks, CATIA V5) na przykładzie konstrukcji spawanych i wyrobów cienkościennych z blach
Wydział Mechaniczny Podstawy wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Wydział Mechaniczny Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Wydział Mechaniczny Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem programów CAD/CAM
Wydział Inżynierii Środowiska Freony - kurs początkowy
Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej
Programowanie sterowników przemysłowych - Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych (E-3)
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Asystent systemu zarządzania środowiskowego (wg kryteriów PCBC)
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Auditor wewnętrzny systemu HACCP
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
BHP - instruktaże oraz szkolenia okresowe
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Pierwsza pomoc przedlekarska
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Program rozwoju zawodowego i osobistego - Efektywna komunikacja (terminy: 01.04./02.04)
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Program rozwoju zawodowego i osobistego - Warsztaty rozwoju osobistego (terminy: 08.04./09.04)
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Program rozwoju zawodowego i osobistego - Trening asertywności (terminy: 06.05. i 07.05)
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Studentów
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Doktorantów
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Asystentów
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Program rozwoju osobistego
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Efektywna komunikacja
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Trening asertywności
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Język migowy - pierwszego stopnia
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Język migowy - drugiego stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Architektoniczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Politechniczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Ekonomiczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Kurs języka polskiego
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Kursy przygotowawcze do studiów w języku angielskim
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Letnia szkoła językowa