Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów na szkolenia lub kursy dokształcające prowadzone na Politechnice Krakowskiej. 


Jednostka prowadząca Nazwa kursu
Wydział Architektury Rysunek odręczny
Wydział Architektury Otwarte Studium Fotografii PK
Wydział Inżynierii Lądowej Kosztorysowanie w programie Norma Pro
Wydział Inżynierii Lądowej

Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (L-3)

Wydział Inżynierii Lądowej Kosztorysowanie w programie Zuzia (L-3)
Wydział Inżynierii Lądowej

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wydział Mechaniczny Programowanie robotów przemysłowych
Wydział Mechaniczny Rysunek techniczny maszynowy w systemie CATIA oraz SolidWorks
Wydział Mechaniczny Projektowanie konstrukcji 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom I) (M-8)
Wydział Mechaniczny Zaawansowane modelowanie 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom II) (M-8)
Wydział Mechaniczny Analiza konstrukcji 3D w programie CATIA V5 (CATIA V5: Poziom III) (M-8)
Wydział Mechaniczny Analiza wytrzymałościowa konstrukcji w programie ANSYS (ANSYS: Poziom I) (M-8)
Wydział Mechaniczny Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks
Wydział Mechaniczny Technologiczne aspekty projektowania wyrobów w systemach CAD 3D (SolidWorks, CATIA V5) na przykładzie konstrukcji spawanych i wyrobów cienkościennych z blach
Wydział Mechaniczny Podstawy wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Wydział Mechaniczny Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Wydział Mechaniczny Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem programów CAD/CAM
Wydział Inżynierii Środowiska Freony - kurs początkowy
Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej
Programowanie sterowników przemysłowych - Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych (E-3)
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Asystent systemu zarządzania środowiskowego (wg kryteriów PCBC)
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Auditor wewnętrzny systemu HACCP
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
BHP - instruktaże oraz szkolenia okresowe
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Pierwsza pomoc przedlekarska
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Program rozwoju zawodowego i osobistego - Efektywna komunikacja (terminy: 01.04./02.04)
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Program rozwoju zawodowego i osobistego - Warsztaty rozwoju osobistego (terminy: 08.04./09.04)
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Program rozwoju zawodowego i osobistego - Trening asertywności (terminy: 06.05. i 07.05)
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Studentów
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Doktorantów
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Asystentów
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs kwalifikacyjny - Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Program rozwoju osobistego
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Efektywna komunikacja
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Trening asertywności
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Język migowy - pierwszego stopnia
Centrum Pedagogiki
i Psychologii
Kurs doskonalący - Język migowy - drugiego stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Architektoniczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Politechniczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Ekonomiczny kurs przygotowawczy na studia I i II stopnia
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Kurs języka polskiego
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Kursy przygotowawcze do studiów w języku angielskim
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia
Letnia szkoła językowa