Studenci Politechniki Krakowskiej w FMC Technologies

FMC Technologies, światowy lider w dostawie rozwiązań technologicznych dla sektora energetycznego rozpoczął współpracę z Politechniką Krakowską, której wynikiem są m.in. zaplanowane na wrzesień specjalistyczne praktyki studenckie w Polsce i Norwegii.

Sześciu studentów Politechniki Krakowskiej przez dwa tygodnie będzie miało okazję zapoznać się z zakresem działalności projektowej i strukturą organizacyjną departamentów FMC Technologies, z narzędziami stosowanymi w codziennych pracach projektowych, z technologią i organizacją produkcji, z podstawowymi czynnościami serwisowymi i związaną z tym pracą inżynieryjną oraz dokumentacją techniczną.


W ramach projektu studenci spędzą również tydzień w norweskich oddziałach FMC Technologies, gdzie będą mieli zagwarantowany przelot, noclegi, wyżywienie oraz opiekę merytoryczną ze strony FMC Technologies. Dodatkowo będą mieli okazję zobaczyć rzeczywiste produkty używane podczas podmorskiego wydobycia ropy i gazu.


Aktualnie ponad setka zatrudnionych w Krakowie pracowników FMC Technologies zapewnia wsparcie techniczne w pracach konstruktorskich i usługowych związanych z najbardziej nowoczesną i innowacyjną częścią działalności firmy: systemami podmorskiego wydobycia ropy i gazu.


Dostępność wykształconej, młodej i zdolnej kadry jest niewątpliwym atutem krakowskiej lokalizacji firmy. Zatrudnienie znajdują w nim specjaliści z różnych dziedzin m.in. mechaniki, inżynierii materiałowej czy automatyki.


Firma chętnie inwestuje w zdolnych absolwentów kończących Politechnikę Krakowską, zapewniając intensywne szkolenia i przygotowanie do samodzielnej pracy poprzez współpracę z ekspertami z całego świata.


Praktyki w FMC Technologies zorganizowano dla studentów Wydziału Mechanicznego PK kierunku mechanika i budowa maszyn - kierunek zamawiany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

(fot. FMC Technologies)