Drukuj

91 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2013 pracuje w rok po studiach - wynika z najnowszego badania Biura Karier PK. Sytuacja inżynierów z dyplomem Politechniki po trzech latach od skończenia studiów jest jeszcze lepsza - pracuje 93 proc., rosną też ich zarobki. Badanie po trzech latach od ukończenia studiów przeprowadzono po raz pierwszy.

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi regularne badania losów absolwentów rok po studiach. „Sytuacja zawodowa absolwenta jest już wtedy wystarczająco stabilna. Po pierwszych doświadczeniach na rynku pracy wychowankowie PK są już też w stanie dobrze ocenić jak wykorzystują wiedzę i kompetencje zdobyte na studiach” - wyjaśnia Maja Ziętara, kierownik Biura Karier Politechniki Krakowskiej. Najnowsze badania dotyczyły losów absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2013 po roku od obrony pracy magisterskiej (udział wzięła blisko połowa populacji badanego rocznika).  Po raz pierwszy badano także losy absolwentów PK w trzy lata po skończeniu studiów (rocznik 2011 po studiach II stopnia).

Wyniki badań potwierdzają, że inżynierowie po Politechnice Krakowskiej bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy - szybko po studiach znajdują wysokopłatną pracę, a z biegiem czasu ich pozycja zawodowa oraz wynagrodzenie znacząco rosną.  

Absolwenci PK rok po studiach

Wykres 1. Sytuacja zawodowa absolwentów 2013 po roku od ukończenia studiów

 

91 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2013 pracuje. Spośród zatrudnionych 93 proc. osób pracuje najemnie, 5 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą, a 2 proc. pomaga w rodzinnej działalności. Ponad trzy czwarte inżynierów po PK (77 proc.) pracuje w oparciu o umowę o pracę, w tym 29 proc. na czas nieokreślony. Co dziesiąty absolwent pracuje w ramach umowy cywilnoprawnej, a 11 proc. w ramach umowy stażowej. Ponad trzy czwarte zatrudnionych (77 proc.) wykonuje wyuczony zawód. 75 proc. deklaruje, że wykorzystuje w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów. Tylko 4 proc. absolwentów pracuje za granicą.

Inżynierowie z dyplomem Politechniki Krakowskiej dobrze rozumieją i realizują ideę stałej dbałości o podnoszenie swoich kwalifikacji. 64 proc. absolwentów w ciągu roku od ukończenia studiów doskonaliło swoje kompetencje, najczęściej w formie szkoleń i kursów (61%).

Absolwenci PK trzy lata po studiach

W badaniu uczestniczyli absolwenci PK z rocznika 2011, którzy uczestniczyli już w badaniach losów absolwentów po roku od ukończenia studiów. Kwestionariusz wypełniło 52% z nich.

W ciągu dwóch ostatnich lat sytuacja absolwentów PK na rynku pracy korzystnie się zmieniła. Do 93,3 proc. (z 89,8) wzrósł odsetek pracujących oraz samozatrudnionych wśród absolwentów Politechniki Krakowskiej. Dwukrotnie wzrosła liczba absolwentów zatrudnionych na czas nieokreślony, wzrosła także liczba pracujących w wyuczonym zawodzie (o 8%).

 


 
Wykres 2. Sytuacja zawodowa absolwentów 2011 - porównanie po roku i 3 latach od ukończenia studiów

2/3 absolwentów pracuje w województwie małopolskim. Pracujący najemnie są najbardziej zadowoleni ze stabilności zatrudnienia, atmosfery w miejscu pracy oraz charakteru wykonywanej pracy. W ciągu dwóch lat od poprzedniego badania zarobki brutto inżynierów z dyplomem PK wzrosły przeciętnie o 1000 zł, co trzeci absolwent zarabia powyżej 5 tys. zł, a mediana zarobków mieści się w przedziale 3,5 - 4 tys. zł brutto. Prawie połowa absolwentów jest zadowolona z wynagrodzenia. Co trzeci jest zadowolony, ale ma jeszcze wyższe aspiracje w tej kwestii. Co piąty absolwent PK w trzy lata po studiach piastuje wyższe stanowisko w firmie - managera, kierownika, lidera zespołu lub dyrektora.

Spośród absolwentów 11% kieruje własną firmą. Właściciele firm najbardziej cenią sobie: możliwość rozwoju zawodowego i realizowania swoich pasji oraz zyski z prowadzonej działalności. Sytuacja firm absolwentów PK jest stabilna, a co trzeci przedsiębiorca planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego roku.

Z perspektywy trzech lat od ukończenia studiów 78% absolwentów poleciłoby Politechnikę Krakowską rodzinie i znajomym (61% absolwentów wybrałoby ten sam kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej). Według opinii absolwentów studia na PK rozwinęły u nich m.in. takie umiejętności jak: myślenie analityczne, samodzielność, umiejętność współpracy w grupie, a także nauczyły rozwiązywania praktycznych problemów oraz zarządzania czasem.

 

Szczegółowy raport z najnowszych badań losów absolwentów PK będzie wkrótce dostępny na stronie Biura Karier Politechniki Krakowskiej.