Po raz czwarty Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie, we  współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przygotowują grupę 60 doradców zawodowych, którzy będą pracować z uczniami gimnazjów biorących udział w targach edukacyjnych „Festiwal Zawodów 2015”.

11 września br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia” odbyło się spotkanie organizacyjne i szkolenie dla doradców zawodowych.

Od połowy września w 66 gimnazjach z terenu całego województwa małopolskiego ponad 3300 uczniów klas 3 uczestniczyć będzie w zajęciach warsztatowych oraz, przy pomocy doradcy zawodowego, przygotuje swój Indywidualny Projekt Zawodowy.

„Festiwal Zawodów w 2015” odbędzie się od 26 do 28 marca 2015 roku (Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków).

„Festiwal Zawodów w Małopolsce” to projekt województwa małopolskiego realizowany w latach 2013-2015 r. Jest elementem regionalnego systemu doradztwa zawodowego, który ma pomóc uczniom w poznaniu możliwości kształcenia zawodowego, zmian gospodarczych i technologicznych, które decydują o przyszłości regionu, a w efekcie w wyborze właściwej drogi kształcenia i planowaniu rozwoju zawodowego.

 

W czasie trwania projektu takim doradztwem zawodowym zostanie objętych 10 tysięcy uczniów ze 100 małopolskich gimnazjów. Inspiracją dla małopolskiego festiwalu jest odbywający się co roku Mundial Zawodów w Lyonie, w którym szkoły zawodowe z Małopolski biorą w udział od 11 lat.

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej realizuje zadania w zakresie humanizacji studiów technicznych, w celu uzyskania przez studentów PK kompetencji społecznych - stosownie do wymagań współczesnego rynku pracy i aktualnych oczekiwań pracodawców - poprzez takie formy kształcenia jak: Studium Pedagogiczne dla Studentów, Studium Pedagogiczne dla Absolwentów i studia podyplomowe. W 2010 r. w Centrum Pedagogiki i Psychologii swoją działalność zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki.

 

 

 

 

 

więcej wiadomości