Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej, w ramach kolejnej edycji Akademii Profesora Trybika, organizuje dla najmłodszych konkurs na zaprojektowanie robota.


Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymają stypendium Akademii, zaś pozostali wyróżnieni - nagrody rzeczowe. Technika plastyczna prac jest dowolna, a głównym kryterium oceny będzie kreatywność.

 
Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 29 września. Szczegóły na www.akademiaprofesoratrybika.pl


Ogłoszenie wyników nastąpi 1 października na stronie internetowej, gdzie również w zakładce „Galeria” będzie można zobaczyć najlepsze prace. Rozdanie nagród 4 października o godz. 11.20 w AIP Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 5/06.


W tym roku AIP PK przygotował drugą edycję zajęć kreatywnych pod nazwą Akademia Profesora Trybika. Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat i mają rozwijać kreatywność oraz pokazywać młodym odkrywcom, w jaki sposób rozwiązywać postawione przed nimi zadania.

 

(rys. akademiaprofesoratrybika.pl)