Konferencje

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
15-17 października
2014 r.
XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2014 w Zakopanem Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich
5-7 listopada
2014 r.

XXI Międzynarodowa Konferencja z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt.: „Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych”, sesja PAN

Wydział Architektury PK / Instytut Architektury Krajobrazu
21-23 listopada
2014 r.

III Warsztaty z Nowoczesnej Matematyki i jej Zastosowań

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK / Instytut Matematyki
27-28 listopada
2014 r.

III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych „Koha – narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej”
www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/

Biblioteka PK /
Biblioteka Krakowskiej Akademii
im. F. Modrzewskiego
5-6
marca
2015 r.

II Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie

Instytut Mechaniki Budowli
23-25
marca
2015 r.

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych „REW-INŻ. KRAKÓW’2015”
www.rewinz.pk.edu.pl

Instytut Mechaniki Budowli
10-12 kwietnia 2015 r.

V Ogólnopolska  Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER www.euroinzynier.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej PK / 
Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET

10-12 kwietnia
2015 r.

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2015

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Studenckie Koło naukowe Konstrukcji żelbetowych CONKRET działające przy Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych
16-17 kwietnia
2015 r.

Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE 2015
www.ks2015.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
22-23
kwietnia
2015 r.

Konferencji Kol Naukowych Transportu KOKONAT
Strona internetowa konferencji

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Kolo Naukowe Systemów Komunikacyjnych
14-15
maja
2015 r.

Forum gospodarcze "Nauka i Gospodarka"
Konferencja naukowa "Practical applications of innovative solutions resulting from scientific research"

"Science and Economy" Forum
Scientific conference "Practical applications of innovative solutions resulting from scientific research"

Zobacz program uroczystości (ostatnia aktualizacja: 7 maja 2015)
See the celebrations programme (last update: May 7, 2015)

Zobacz program Forum "Nauka i Gospodarka"
See the scientific conference programme


Plan kampusu Politechniki Krakowskiej

15-16
maja
2015 r.

SALEIE: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions.

Meeting in Cracow University of Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, dedicated to the Renewable Energy and ICT curricula.

For more information please, visit this website

 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK
27-29
maja
2015 r.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Naukowe w Zarządzaniu Projektami”

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

29-30
maja
2015 r.

2-ga Międzynarodowa Konferencja z cyklu
NAUCZANIE RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY DLA ARCHITEKTÓW
Wyzwania XXI wieku. Rysować, malować czy skorzystać z komputera

Wydział Architektury PK / Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
17
czerwca
2015 r.

Jubileusz 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z udziałem przedstawicieli władz miasta, świata nauki i otoczenia gospodarczego.

Zobacz program uroczystości

www.jubileusz.wil.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej PK
21-24 czerwca
2015 r.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Creative Construction Conference 2015”

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
22-24 czerwca
2015 r.

7. International Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD 2015
www.matbud.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
22-24
czerwca
2015 r.

II Konferencja z cyklu Budownictwo i Górnictwo: WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA ŚRODOWISKO

Wydział Inżynierii Lądowej PK / Instytut Mechaniki Budowli
29-30 czerwca 2015 r.

III Konferencja naukowa „Komputerowe Wspomaganie w Budowie Maszyn i Urządzeń” CAME 2015
www.came.mech.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny PK / Instytut Informatyki Stosowanej
9-11 września
2015 r.

Poliuretany 2015 – „Współpraca na rzecz innowacji”
Strona internetowa konferencji

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK / Katedra Chemii i Technologii Polimerów
14-17
września
2015 r.

The 15th International Conference on Microwave and High Frequency Heating (AMPERE 2015)
www.ampere.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
25-27
września
2015 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Zanieczyszczenia Światłem

Wydział Inżynierii Środowiska PK / Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
27-30 września
2015 r.

XIV Sympozjum „Wpływ Wibracji na Otoczenie”

Wydział Mechaniczny PK / Instytut Mechaniki Stosowanej

 


Wystawy

DATA NAZWA JEDNOSTKA PK
14-28 listopada
2014 r.
Wystawa twórczości Profesora Witolda Cęckiewicza z okazji 90-lecia urodzin i 65-lecia pracy twórczej w Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim Wydział Architektury PK  
8 maja -
6 czer.
2015 r.

"SALON JUBILEUSZOWY"
Wernisaż wystawy godz. 17.00, 8 maja 2015 r., Galeria „Kotłownia”, budynek 10-06, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24

Wydział Architektury PK / Zakład Rysunku, Malarstwa I Rzeźby
11-27
maja
2015 r.

"FROM SCRIPT TO GRAPHIC"
Wernisaż wystawy godz.17.00, 11 maja 2015 r., Galeria GIL, budynek 10-36, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24

Wydział Architektury PK / Studenckie Koło Naukowe Imago, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej
12-27
maja
2015 r.

"Uczelnia - Samorząd - Biznes"
Wernisaż wystawy godz. 10.00. 12 maja 2015 r., Galeria „Kotłownia” i Galeria GIL, budynki 10-06 i 10-36, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24

Wydział Architektury PK / Instytut Projektowania Urbanistycznego
12
maja
2015 r.

„Leopolis semper fidelis” - ekspozycja niektórych dzieł z kolekcji Lwowiana znajdujących się w zbiorach BPK.

Otwarcie ekspozycji 12 maja o godzinie 12.00 w Muzeum Politechniki Krakowskiej, w zabytkowym budynku aresztu austro-węgierskich koszar, przy ul. Warszawskiej 24.

Biblioteka PK
16-30
maja
2015 r.

PROFESOROWIE I STUDENCI
Nauczanie rysunku, malarstwa i rzeźby dla architektów

Wydział Architektury PK / Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
14
sierpnia
-
27
września
2015 r.

Wystawa twórczości Profesora Zbigniewa Kupca, prorektora PK w latach 1957-1959

Wernisaż wystawy - 14 sierpnia 2015 r., godz. 17.00.

Miejsce: Gdynia INFOBOX
Patronat: Rektor PK, Prezydent Miasta Gdyni