W związku z inauguracją roku akademickiego 2014/2015, decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej,
3 października br. (piątek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.