Politechnika Krakowska podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar, dotyczące wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii, a także odbywania praktyk i realizowania prac dyplomowych przez studentów PK w laboratoriach GUM. Partnerzy będą też współdziałać w dziedzinie transferu wiedzy.

23 września br. umowę podpisali prezes GUM Janina Maria Popowska i prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (na zdjęciu / fot. Jan Zych), który parafował umowę w imieniu rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka. Przy podpisaniu umowy obecni byli: wiceprezes GUM Włodzimierz Popiołek, prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Mika i prof. Jerzy Sładek z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK.

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej a Zakładem Długości i Kąta GUM, a także pomiędzy innymi wydziałami Politechniki Krakowskiej, instytutami wydziałowymi lub innymi samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi a zakładami metrologicznymi GUM, które zgłoszą gotowość współpracy.

Główny Urząd Miar docenił przede wszystkim funkcjonujące od lat Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW), które jest w swojej specjalności wiodącym i jednym z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w kraju. LMW jest akredytowanym laboratorium w zakresie wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz wzorcowania części maszyn i wzorców metodami współrzędnościowymi.

W tym samym dniu, na Wydziale Mechanicznym odbyły się warsztaty pt. „Europejskie programy metrologiczne: EMRP i EMPIR - szanse dla polskiej metrologii”. Aktualny stan i perspektywy rozwoju metrologii współrzędnościowej przedstawił prof. Jerzy Sładek. Pracownicy GUM poinformowali również o możliwościach uczestnictwa w europejskich programach w dziedzinie metrologii: EMRP (European Metrology Research Programme) oraz EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research).

 

Zobacz w fotogalerii (Wydział Mechaniczny PK): Współpraca Głównego Urzędu Miar z Politechniką Krakowską.