Podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych InnoTrans w Berlinie (23-26 września), Grupa Track Tec wręczyła nagrody za najlepsze prace naukowe z zakresu kolejnictwa. Trzy z nich otrzymali absolwenci Politechniki Krakowskiej.


Drugie miejsce zdobyła praca Bartłomieja Słysia i Macieja Szmita pt. "Analiza monoblokowych podkładów strunobetonowych o różnych typach zakotwień" a na trzecim miejscu znalazła się praca Łukasza Łapczyńskiego pt. "Określenie grubości warstwy betonu uszkodzonej działaniem wysokiej temperatury metodą Torrenta".

 
Ponadto Kapituła konkursu przyznała jedno z wyróżnień Mariuszowi Wiechieciowi z Politechniki Krakowskiej za pracę „Ilościowa charakterystyka autogenicznego zaleczania betonów z proszków reaktywnych dojrzewających w różnych warunkach hydrotermalnych”.


Jurorzy wyłonili zwycięzców po analizie wybranych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich obronionych w ciągu minionego roku na uczelniach współpracujących z Track Tec. Spółka nagrodziła tych, którzy odznaczają się rozległą wiedzą oraz nowatorskim podejściem do zwiększania innowacyjności w kolejnictwie. O wyborze prac decydowało pięcioosobowe jury złożone z naukowców polskich uczelni i instytutów branżowych.


Track Tec S.A. jest kompleksowym dostawcą elementów nawierzchni kolejowej, bazującym na produktach wytwarzanych we własnych zakładach. Z Track Tec pochodzi połowa podkładów kolejowych i co drugi rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Część produkcji trafia na rynki zagraniczne.