Leopold Escande
profesor Uniwersytetu w Tuluzie, członek zagraniczny PAN
budownictwo wodne i hydromechanika
promotor: prof. zw. dr inż. Bronisław Kopyciński
nadanie: 24 listopada 1965 r.

Walery Goetel
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, członek rzeczywisty PAN
geologia, górnictwo, ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów
promotor: prof. inż. arch. Zbigniew Wzorek
nadanie: 5 października 1970 r.

Marian Kamieński
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
petrografia i mineralogia
promotor: prof. zw. dr inż. Bronisław Kopyciński
nadanie: 30 czerwca 1972 r.

Pietro Gazzola
prezydent ICOMOS, profesor Uniwersytetu w Rzymie
ochrona zabytków
promotor: prof. dr inż. arch. Alfred Majewski
nadanie: 18 września 1972 r.

Wacław Olszak
profesor Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN
mechanika i teoria konstrukcji z betonu
promotor: prof. zw. dr inż. Bronisław Kopyciński
nadanie: 26 października 1976 r.

Jerzy Hryniewiecki
profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
szkoła architektoniczna wielkoprzestrzenna
promotor: prof. zw. dr inż. Władysław Borusiewicz
nadanie: 19 czerwca 1980 r.

Kazimierz Gamski
profesor Uniwersytetu w Liege
teoria konstrukcji i materiałów budowlanych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski
nadanie: 18 czerwca 1985 r.

Bronisław Kopyciński
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
konstrukcje betonowe i technologia betonu
promotor: prof. zw. dr inż. Władysław Muszyński
nadanie: 7 października 1988 r.

Heinz Peter Brauer
profesor zwyczajny Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
inżynieria chemiczna i procesowa, budowa aparatury
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Rudnik
nadanie: 14 października 1988 r.

Olgierd Cecyl Zienkiewicz
profesor Uniwersytetu Walijskiego w Swansea
metody komputerowe analizy i optymalizacji, metoda elementów skończonych
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
nadanie: 4 paździrnika 1989 r.

Gerard Duncan Galletly
profesor Uniwersytetu w Liverpool
statyka, dynamika i stateczność powłok metalowych i kompozytowych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski
nadanie: 24 maja 1995 r.

Henk C. van der Plas
profesor Akademii Rolniczej w Wageningen (Holandia)
chemia azotowych związków heterocyklicznych
promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Bulewicz
nadanie: 27 czerwca 1995 r .

Witold Cęckiewicz
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN,
członek czynny PAU
architektura i urbanistyka
promotor: prof. zw. dr inż. arch. J. Tadeusz Gawłowski
nadanie: 18 października 1995 r.

Roman Ciesielski
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN,
członek czynny PAU
mechanika konstrukcji inżynierskich
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer
nadanie: 18 października 1995 r.

Michał Życzkowski
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty PAN,
członek czynny PAU
mechanika ciała stałego
promotor: prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 18 października 1995 r.

Zenon Mróz
profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN,
członek korespondent PAN
mechanika
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jacek Skrzypek
nadanie: 3 grudnia 1997 r.

Wiktor Zin
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
architektura i urbanistyka, konserwacja zabytków, historia i teoria architektury
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
nadanie: 28 stycznia 1998 r.

Władysław Muszyński
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
budownictwo
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
nadanie: 6 maja 1998 r.

Jaime Lerner
Gubernator Stanu Parana w Brazylii
architektura i urbanistyka
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz
nadanie: 30 marca 1999 r.

Oscar Mahrenholtz
profesor Uniwersytetu Technicznego Hamburg-Harburg
mechanika stosowana
promotor: prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 9 czerwca 1999 r.

Jan Hult
profesor Uniwersytetu Technicznego w Göteborgu
mechanika ciał odkształcalnych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski
nadanie: 9 czerwca 1999 r.

Herbert Mang
profesor Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu
mechanika konstrukcji
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
nadanie: 13 kwietnia 2000 r.

Jan Kmita
profesor Politechniki Wrocławskiej
teoria i mechanika konstrukcji mostowych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Kazmierz Flaga
nadanie: 28 czerwca 2000 r.

Mihály Zádor
profesor Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie
historia architektury i konserwacja budowli zabytkowych
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
nadanie: 27 października 2000 r.

James C. I. Dooge
profesor Uniwersytetu w Dublinie
hydrologia i hydraulika koryt otwartych
promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Słota
nadanie: 8 listopada 2000 r.

Artur Wieczysty
profesor Politechniki Krakowskiej
inżynieria środowidska
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel
nadanie: 30 maja 2001 r.

John Tinsley Oden
profesor Uniwersytetu Teksas w Austin
metody komputerowe w inżynierii lądowej
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
nadanie: 25 czerwca 2001 r.

Walter Henn
profesor Politechnik w Brunszwiku i Dreźnie
architektura i urbanistyka
promotor: prof. zw. dr inż. arch. J. Tadeusz Gawłowski
nadanie: 21 listopada 2001 r.

Aleksiej Mitrofanowicz Kutiepow
profesor Russian Academy of Sciences
hydrodynamika i podstawy teoretyczne nieliniowych procesów technologii chemicznej
promotor: prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 26 czerwca 2002 r.

Janusz Bronisławowicz Danilewicz
profesor Instytutu Podstawowych Problemów Elektroenergetyki
Rosyjskiej Akademii Nauk
metody matematycznego modelowania maszyn elektrycznych i ich elementów
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jan Taler
nadanie: 30 października 2002 r.

Jarosław Mikielewicz
profesor zwyczajny w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
analiza nowych obiegów termodynamiczmych siłowni,
analiza niekonwencjonalnych urządzeń i systemów konwersji energii
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Jan Taler
nadanie: 14 maja 2004 r.

Michał Kleiber
profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN
członek rzeczywisty PAN
mechanika ciał odkształconych, modelowanie i metody obliczeniowe
promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
nadanie: 12 sierpnia 2004 r.

Tadeusz Chrzanowski
emerytowany profesor
przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
członek krajowy korespondent PAU
historia sztuki nowożytnej, historia sztuki XVI-XVIII w.
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
nadanie: 11 marca 2005 r.

Zbigniew Engel
profesor zwyczajny w Akademi Górniczo-Hutniczej
mechanika i wibroakustyka
promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
nadanie: 28 czerwca 2006 r.

Günter Wozny
profesor Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
modelowanie nieliniowych procesów technologii chemicznej
promotor: prof. dr hab. inż. Michał Dyląg
nadanie: 29 lutego 2008 r.

Józef Nizioł
profesor zwyczajny w Politechnice Krakowskiej
dynamika układów materialnych
promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
nadanie: 19 czerwca 2008 r.

Henryk Górecki
profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej
technologia chemiczna nawozów mineralnych i związków fosforowych
promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
nadanie:  25 listopada 2010 r.

Antonio Monestiroli
profesor zwyczajny Politechniki Mediolańskiej
kompozycja architektoniczna
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
nadanie: 21 stycznia 2011 r.

Oskar Josefowicz Kojfman
profesor Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego
synteza makroheterocyklicznych związków oraz polimerów na ich osnowie
promotor: prof. dr hab. Józef Nizioł
nadanie: 11 marca 2011 r.
 
Kazimierz Flaga
profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej
budownictwo i mechanika
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
nadanie: 22 czerwca 2011 r.

Stanisław Mrowec
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej
fizykochemia ciała stałego i inżynieria materiałowa
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek
nadanie: 20 stycznia 2012 r.

Alberto Molinari
profesor zwyczajny Uniwersytetu w Trydencie
inżynieria materiałowa, metalurgia proszków
promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior
nadanie: 28 października 2019 r.

Adam Hamrol
profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej
zarządzanie i inżynieria jakości
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
nadanie: 22 października 2021 r.

 

Wojciech Radomski
profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
inżynieria lądowa i transport, mostownictwo
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
nadanie: 19 listopada 2021 r.

 

Józef Kuczmaszewski

profesor zwyczajny Politechniki Lubelskiej
konstrukcje i technologie połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych

promotor: prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
nadanie: 21 października 2022 r.


Prof. Jiří Jaromír Klemeš

profesor Politechniki Brneńskiej
inżynieria środowiska i energetyka
promotor: prof. dr hab. inż. Jan Taler
22 września 2023 r.

 

Wojciech Bonenberg

profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej
architektura i urbanistyka
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
27 października 2023 r.