Warunki ogłoszenia dot. konkursu ofert na wynajem miejsc noclegowych w domach studenckich PK

 

 1. Wynajem miejsc noclegowych w Domach Studenckich PK przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz w Domu Studenckim PK przy ul. Bydgoskiej 19A w okresie 01.11.2014 – 15.07.2016 wg stawki za 1 dobę w wysokości 40zł netto / 1 osobę (w przypadku pobytów krótkoterminowych) lub wg stawek określonych w Zarządzeniu Rektora PK w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej (w przypadku zakwaterowania na okres co najmniej 1 miesiąca). Osiedle Studenckie PK dysponuje całorocznymi pokojami gościnnymi (40 miejsc w pok. 2-os w Domu Studenckim nr 4 przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie), a w okresach wakacyjnych bazą ok. 2.400 miejsc noclegowych (pok. 1-os, 2-os, 3-os.) w obiektach przy ul. Skarżyńskiego 3-9 (2.200 miejsc) oraz w Domu Studenckim PK przy ul. Bydgoskiej 19A (200 miejsc).

  Z uwagi na aspekty finansowo-księgowe, Oferent winien wskazać w ofercie planowane wykorzystanie miejsc odpowiednio dla roku 2014, 2015 oraz 2016 (zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Oferta cenowa)

  W terminie do dnia 01.11.2014r. wymagana wpłata zaliczki na poczet rozliczenia za zakwaterowanie w okresie 01.11.2014 – 15.07.2016 w wysokości 25% oferowanej kwoty wynajmu miejsc noclegowych w Domach Studenckich PK.

 2. Wynajem 1500 miejsc noclegowych w Domach Studenckich PK przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie w okresie 20.07.2016 – 05.08.2016 wg stawki minimalnej za 1 dobę w wysokości 40zł netto / 1 osobę.

  2.1 Oferta wynajmu miejsc powinna dotyczyć minimum jednego domu studenckiego (tj. min. 500 miejsc). 
  2.2 Dla jednego domu studenckiego minimalna ilość noclegów w ww. okresie wynajmu, za które nastąpi rozliczenie to 2.500 szt. (500 miejsc x min. 5 noclegów)
  2.3 Rozliczenie rzeczywistej liczby noclegów nastąpi po zakończeniu zakwaterowania.

  W terminie do dnia 01.11.2014 r. wymagana jest wpłata zaliczki na poczet rozliczenia za zakwaterowanie w ww. okresie w wysokości: [ stawka ofertowa x ilość noclegów x ilość zarezerwowanych miejsc x 25%]

 3. Uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności – Oferent wpisany do rejestru organizatorów turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Oferent powinien działać na rynku w oparciu o prawo polskie lub unijne (Unia Europejska).

 4. Wiedza i doświadczenie: udokumentowanie co najmniej 2 kontraktów (zakwaterowanie grup turystycznych) zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o wartości co najmniej 200.000 zł brutto każdy; działalność turystyczna prowadzona w sposób ciągły przez co najmniej ostatnie 5 lat.

 5. Oferent musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

 6. Sytuacja finansowa – brak zaległości finansowych wobec ZUS i US

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których Oferta cenowa (Załącznik nr 1) uznana zostanie za najkorzystniejszą finansowo.

 

Termin składania ofert: 15.10.2014 r.

Miejsce składania ofert: Dom Studencki nr 2 LEON, ul. Skarżyńskiego 5, Kraków, pok. 03 (sekretariat Kierownika Osiedla Studenckiego PK)

Forma składania ofert: oferta w zamkniętej kopercie (osobiste złożenie oferty) lub wiadomość e-mail przesłana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dot. ogłoszenia należy kierować do p. Łukasza Żukowskiego, Kierownika Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej: tel. 605-723-003, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.