Po raz kolejny już Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej zorganizował międzynarodową konferencję naukową ENERGODOM 2014 oraz warsztaty dla praktyków budownictwa energooszczędnego.

 

Przewodnim tematem warsztatów oraz konferencji ENERGODOM 2014 jest renowacja budynków istniejących do standardu budynków niskoenergetycznych. W tym roku organizatorzy poszerzyli formułę spotkania o praktyczne pokazy technologii, sprzętu oraz super nowoczesnego wyposażenia badawczego znajdującego się na wyposażeniu uczelni.

W programie warsztatów znalazły się wykłady, prezentacje i pokazy nowych technologii i sprzętu:


1. Piotr Pawlak, Rockwool-BuildDesk: „Aktualne trendy w polskim budownictwie na podstawie danych z bazy firmy BuildDesk”.

2. Paweł Gaciek, BOLIX: „Technologie dostosowane do czasu - systemy renowacyjne oraz  nowa elewacja w technologii ETICS”.

3. Jacek Kowalczyk, OKNOPLAST: „Poprawny sposób montażu okien w budynkach energooszczędnych”.

4. Tomasz Kisilewicz, Politechnika Krakowska: „Izolacja termiczna a przegrzewanie budynku - czy budynek można przeizolować?”

5. Marcin Furtak, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska: „Oferta Małopolskiego Centrum i Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego dla uczelni i firm regionu”.

 

6. Pokazy nowych technologii oraz sprzętu, dziedziniec oraz laboratoria PK.

Warsztaty odbyły się 9 października, na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej, przy ulicy Warszawskiej 24. Więcej na: www.energodom.eu.         

W tym roku współorganizatorem warsztatów było, funkcjonujące w strukturze Politechniki Krakowskiej, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE).

 

Honorowy patronat nad konferencją i warsztatami objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.