Drukuj

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstało na terenie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. 5-kondygnacyjny budynek o powierzchni 1100 m2 został zbudowany zgodnie z rygorystycznymi standardami obiektów niskoenergetycznych. Charakteryzuje się zwartą bryłą, nowoczesną wyprawą elewacyjną i zastosowaniem zaawansowanych systemów instalacyjnych.


Pod względem izolacyjności i szczelności obudowy spełnia wymagania charakteryzujące budynki pasywne. Ściany zewnętrzne i elewacje szklane są elementami samonośnymi. To umożliwia ich wymianę oraz wprowadzanie zamiennych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych w zależności od potrzeb badawczych.


Szczegółowe rozwiązania detali architektonicznych pozwalają na zminimalizowanie efektu tzw. mostków termicznych. Zarówno przegrody pełne, jak i fasady szklane budynku są elementami badawczymi. Obiekt został całkowicie zautomatyzowany przy użyciu systemów inteligentnego sterowania, zastosowano w nim systemy ogrzewania i wentylacji o różnym charakterze i parametrach. Jest zasilany energią z ze zróżnicowanych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych.


W strukturze budynku umieszczono ok. 3 tysiące specjalistycznych czujników, które będą monitorować m.in. 14 stworzonych we wnętrzu stref klimatycznych i energetycznych. Strefy te wyposażono w pracujące niezależnie systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne. Pozwala to na ocenę efektywności energetycznej badanych systemów instalacyjnych.


W  Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego naukowcy Politechniki Krakowskiej będą prowadzić dwa typy badań - badania podstawowe, wykonywane w warunkach laboratoryjnych przy użyciu sprzętu badawczego oraz badania in situ (łac. „w miejscu”), prowadzone na podstawie odczytów z systemu pomiarowego budynku w trakcie jego użytkowania. Badania in situ czyli badania obiektów w warunkach naturalnych to jedna z bardziej obiecujących i rozwojowych metod badawczych, pozwalająca na sformułowanie dokładnych wniosków o funkcjonowaniu budynku. MLBE  jest jedynym w Polsce kompleksowym laboratorium w skali naturalnej, umożliwiającym badania energooszczędności materiałów, instalacji oraz poszczególnych elementów budynku.


Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badań nowoczesnych technologii, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacji, a także sprzęt do oceny komfortu cieplnego osób w budynku i mikroklimatu wnętrz.

MLBE to m.in.:

- manekin termiczny, umożliwiający prowadzenie badań z symulacją ruchu człowieka, przeznaczony do badań komfortu użytkowania pomieszczeń w zależności od zastosowanych systemów instalacyjnych;
-  zestaw aparaturowy do badań wybranych parametrów paneli fotowoltaicznych, np. wydajności energetycznej modułów fotowoltaicznych, stopnia konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w ogniwach wykonanych w różnych rodzajach technologii ;
- komora do precyzyjnego tworzenia zadanych warunków temperaturowo-wilgotnościowych w przestrzeniach roboczych;
- system wysokoczułych kamer, umożliwiający 3 wymiarowy pomiar wektorów pól prędkości;
- skaner 3D z opcją tworzenia obrazów termograficznych trójwymiarowych;
- innowacyjny robot sterowany automatycznie do pomiarów temperatury powietrza na zadanych wysokościach;
- kamera termowizyjna do rejestrowania promieniowania długofalowego z możliwością przejścia na obraz pola temperatury;
- zaawansowane programy komputerowe do projektowania i monitorowania budynków niskoenergetycznych, analiz i obliczeń inżynierskich, wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku.

MLBE będzie służyć naukowcom, doktorantom i studentom PK oraz innych jednostek naukowych. Będą z niego korzystać także przedsiębiorcy, głównie z branży budowlanej oraz producenci materiałów budowlanych i systemów instalacyjnych, zainteresowani usługami badawczo-wdrożeniowymi i fachowym doradztwem. Laboratorium wzmocni pozycję Małopolski jako regionu innowacji, który może się stać krajowym liderem w dziedzinie technologii niskoenergetycznych. Do takiej roli aspiruje także Politechnika Krakowska, której eksperci zajmują się zagadnieniami energooszczędności w budownictwie od ponad 20 lat.

 

 


Projekt Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego został dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a zrealizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Gminą Tarnów i tamtejszym Zespołem Szkół Budowlanych (powstał tu „Poligon Energooszczędności”).


Całkowity koszt projektu to 20 087 722,50 zł, w tym udział Politechniki - 17 984 040,17 zł (dofinansowanie unijne - 17 073 617,58 zł), a tarnowskiej części projektu - 2.103.732,33 zł.

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego zostało otwarte 9 października 2014 r.