Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) otwarto oficjalnie na Politechnice Krakowskiej, 9 października. To unikatowe centrum naukowo-badawcze, w którym na dużą skalę prowadzone będą badania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych.

 

W uroczystym otwarciu MLBE (na zdjęciach / fot. Jan Zych) uczestniczyli m.in. marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Jak podkreślili, MLBE ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Politechniki Krakowskiej i Małopolski jako regionu innowacji.  


„Budownictwo energooszczędne jest ważnym  obszarem gospodarki, w którym Małopolska może się specjalizować. Wskazaliśmy je w programie rozwoju Małopolski jako jedną z inteligentnych specjalizacji regionu. Mamy potencjał, znakomite zaplecze intelektualne i kadry, a teraz to nowoczesne laboratorium, które służyć będzie i Politechnice, i mieszkańcom Małopolski. Wiążemy z tym wyjątkowym laboratorium duże nadzieje” - powiedział podczas uroczystości marszałek Marek Sowa.


Jak przypomniał rektor prof. Kazimierz Furtak, specjaliści Politechniki Krakowskiej od ponad 20 lat zajmują się zagadnieniami energooszczędności w budownictwie. „W tym laboratorium realizowana będzie w sposób nowoczesny misja uczelni - służby gospodarce i społeczeństwu przez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych, stojących przed ludzkością. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego jest owocem interdyscyplinarnej współpracy specjalistów różnych dziedzin i będzie miejscem, w którym prowadzone będą w międzybranżowych zespołach ważne badania naukowe. To jedyne takie w Polsce 'żywe' laboratorium do prowadzenia kompleksowych badań energooszczędnych technologii, materiałów i instalacji. Będą z niego korzystać naukowcy i studenci, ale także przedsiębiorcy czy producenci materiałów” - powiedział rektor PK.

 

Projekt, wart ponad 20 mln zł, został dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Więcej informacji: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w fotogalerii serwisu: Otwarcie Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.