Jan Zych z aparatem fotograficznym nie rozstaje się prawie nigdy i jest wszędzie tam na Politechnice Krakowskiej, gdzie dzieje się coś ważnego. Absolwent Wydziału Mechanicznego PK, od połowy lat siedemdziesiątych XX w. do chwili obecnej pracownik uczelni. 9 października odebrał odznakę „Honoris Gratia” - przyznawaną osobom oraz instytucjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta i jego mieszkańców.

Odznaczenie wręczył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy okazji obchodów dziesięciolecia miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków”. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, obok prezydenta Majchrowskiego, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Pietrzyk i wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak.


Jan Zych (na zdjęciu / fot. Jacek Balcewicz) jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego i Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). W latach 1975-2002 był fotoreporterem tygodnika „Przekrój”.


W ciągu ponad czterdziestu lat pracy artystycznej zdobył około dwustu nagród i wyróżnień. Do najważniejszych z nich należą: Grand Prix „Venus '79” (Kraków), złoty medal Photographic Society of America w Midland (Anglia), puchar „Willy Hengl - Preis”, Medal 140-lecia Kieleckiej Fotografii, Złoty Medal Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego (Olsztyn), srebrne medale FIAP i KTF, Medal Fotografii Górskiej (Nowy Targ), pierwszą nagrodę i złoty medal na XXI Międzynarodowym Konkursie Fotografii Górskiej im. Jana Sunderlanda oraz nagrody międzynarodowych konkursów w Brazylii, Hiszpanii i Zambii.


Laureat „Honoris Gratia” jest fotografem wszechstronnym, chociaż preferowana tematyka jego prac to portret, pejzaż i architektura. Jego fotografie, oprócz publikacji w prasie, znalazły się na okładkach kilkunastu książek oraz w almanachu Mistrzowie Polskiego Pejzażu, Encyklopedii Krakowa PWN i Księdze Dziesięciolecia Polski Niepodległej. Ostatnio zajmuje się także grafiką komputerową i zgłębia tajniki fraktali.