Projekt placu targowego w Mszanie Dolnej autorstwa doktoranta Politechniki Krakowskiej mgr. inż. arch. Marcina Bratańca, jako jeden z 18 najlepszych obiektów zrealizowanych w Polsce w latach 2013-14, został nominowany do prestiżowej Nagrody Unii Europejskiej dla Współczesnej Architektury im. Ludwiga Miesa van der Rohego.


Projekt powstał w pracowni architektonicznej „eM4” we współpracy z dr inż. arch. Urszulą Forczek-Brataniec z Instytutu Architektury Krajobrazu PK oraz absolwentami PK mgr. inż. arch. Maciejem Gozdeckim i mgr inż. arch. kraj. Pauliną Nosalską.


Nagroda Unii Europejskiej dla Współczesnej Architektury im. Ludwiga Miesa van der Rohego - ufundowana w roku 1987 przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację imienia Miesa van der Rohego w Barcelonie - to jedna z najważniejszych nagród architektonicznych. Jest przyznawana co dwa lata europejskim architektom za wybitne realizacje.


Projekt miejskiego targowiska, w czerwcu tego roku, otrzymał również wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.


Według ekspertów, projekt i realizacja stanowią udane i ciekawe rozwiązanie targowiska oraz nadanie mu charakteru wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Przy użyciu skromnych środków formalnych i technicznych, osiągnięto wysoki poziom estetyczny całego architektonicznego założenia, a współczesny charakter pokrycia stanowisk targowych, nawiązuje trafnie do formy tradycyjnych dachów.

 

Na zdjęciach, wizualizacja i zrealizowany plac targowy w Mszanie Dolnej / fot. eM4.