II Ogólnopolska Konferencja Kompleksowych Badań Ruchu

Politechnika Krakowska z agencją badawczą PBS i krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji organizuje II Ogólnopolską Konferencję „Kompleksowe Badania Ruchu - teoria i praktyka”.
 
Konferencja jest największą tego typu inicjatywą w kraju skierowaną zarówno do teoretyków jak i praktyków. Będzie unikalną szansą do spotkania i dyskusji na temat dalszego rozwoju badań ruchu w Polsce.

Głównymi celami tegorocznej konferencji będą prezentacja i wymiana doświadczeń m.in. w zakresie: ustalenia terminologii Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) i wprowadzenie ogólnopolskiego standardu badań i możliwości porównywania wyników badań z różnych obszarów, poszukiwania tańszych rozwiązań przy realizacji badań ruchu dla miast małych i średnich, podnoszenia wartości materiału źródłowego do modelowania ruchu, zwiększania stopnia wykorzystania wyników KBR.
 
W programie także panel dyskusyjny oraz warsztaty poświęcone badaniom podróży rowerowych w polskich miastach. Warsztaty realizowane przez Sieć CiViNET Polska będą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonej mobilności. Zgodnie z Kartą Brukselską, którą w Polsce podpisały Kraków i Gdańsk, udział podróży rowerowych w ruchu miejskim powinien wzrosnąć do 15% w roku 2020.
 
Nad stroną merytoryczną Konferencji czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą czołowi specjaliści w zakresie KBR w Polsce. Przewodniczącym Rady jest dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele uczelni wyższych, biznesu, zakładów komunikacji, urzędów oraz jednostek budżetowych.

Konferencja odbędzie się w Sopocie w dniach 26-27 listopada. Więcej na stronie internetowej www.pbs.pl/kbr

Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Sopotu.