Drukuj

PROMOCJA DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, 21 listopada 2014 r.

 

 

 

Na zdjęciu, uczestnicy uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 21 listopada br. / fot. Jan Zych.HABILITACJEWydział Architektury:

 

1. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
osiągnięcie naukowe: „Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim”


2. dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka
rozprawa habilitacyjna: „Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny”


3. dr hab. Klaudia Stala
osiągnięcie naukowe: „Architektura rezydencji wczesnośredniowiecznych w Polsce. Próba reinterpretacji dotychczasowych poglądów z uwzględnieniem tła europejskiego”Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

 

1. dr hab. inż. Robert Sekuła
osiągnięcie naukowe: „Opracowanie sposobu modelowania komputerowego procesu formowania reaktywnego kompozytów chemoutwardzalnych w produktach elektroenergetycznych”


2. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
osiągnięcie naukowe: „Hydroksyapatyt i kompozycje hydroksyapatytowe”Wydział Inżynierii Lądowej:

 

dr hab. inż. Juliusz Sołkowski
rozprawa habilitacyjna: „Efekt progowy w nawierzchniach szynowych”Wydział Inżynierii Środowiska:

1. dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
rozprawa habilitacyjna: „Aktywność metanogenna osadów ściekowych poddanych beztlenowej stabilizacji z zastosowaniem dezintegracji ultradźwiękowej”Wydział Mechaniczny:

 

1. dr hab. inż. Jan Bielski
rozprawa habilitacyjna: „Wybrane problemy obliczeniowe w opisie materiałów i konstrukcji sprężysto-plastycznych”


2. dr hab. inż. Krzysztof Andrzej Śliwiński
rozprawa habilitacyjna: „Wpływ tlenowego wzbogacania mieszanki na wskaźniki robocze i ekologiczne silników o zapłonie iskrowym”


3. dr inż. Joanna Wilk
rozprawa habilitacyjna: „Investigation of heat transfer in short minichannels”Z POPRZEDNIEJ PROMOCJI:

Wydział Mechaniczny:

 

1. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
rozprawa habilitacyjna: „Elektrochemiczne metody wytwarzania mikroelementów”

 

 DOKTORATYWydział Architektury:

 

1. dr inż. arch. Jacek Chrząszczewski
promotor - prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska
rozprawa doktorska „Kalwarie austriackie XVII i XVIII wieku”


2. dr inż. Agata Gajdek
promotor - dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka
rozprawa doktorska „Problematyka budowania tereny gier i zabaw dla dzieci; Playgrounds - design issues”


3. dr inż. arch. Anna Martyka
promotor - dr hab. inż. arch. Anna Palej, prof. PK
rozprawa doktorska: „Dziecko w przestrzeniach miasta. Poszukiwanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych sprzyjających spędzaniu czasu wolnego”


4. dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
promotor - dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
rozprawa doktorska: „Wpływ zdarzeń architektonicznych na przestrzeń publiczną współczesnego miasta”Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

 

1. dr inż. Monika Gwadera
promotor - dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK
rozprawa doktorska: „Zastosowanie przybliżonych równań kinetycznych w modelowaniu procesów adsorpcyjnych”


2. dr inż. Małgorzata Jaworska
promotor - prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
rozprawa doktorska: „Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanoemulsji jako bazy preparatów kosmetycznych”


3. dr inż. Dagmara Kamila Malina
promotor - dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
rozprawa doktorska „Otrzymywania i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego wybranymi metalami”


4. dr inż. Joanna Nizioł
promotor - dr hab. inż. Jan Rakoczy, prof. PK
rozprawa doktorska: „Badania aktywności katalitycznej układów tlenkowych zawierających miedź w procesie parowego reformingu metanolu”


5. dr inż. Joanna Pagacz
promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
rozprawa doktorska: „Wytwarzanie i analiza wybranych właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z montmorylonitem (PVC/MMT)Wydział Mechaniczny:

 

1. dr inż. Piotr Harchut
promotor - prof. dr hab. inż. Jan Taler
rozprawa doktorska „Szybki rozruch kotła parowego przy zachowaniu ograniczeń wytrzymałościowych”


2. dr inż. Krzysztof Kaczmarczyk
promotor - dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK
rozprawa doktorska: „Metoda dostosowania silnika do wymagań stawianych górniczym napędom spalinowym”


3. dr inż. Paweł Ludowski
promotor - dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK
rozprawa doktorska: „Identyfikacja parametrów przepływowo-cieplnych w przegrzewaczach pary w kotłach fluidalnych za pomocą modelowania CFD”


4. dr inż. Robert Płatek
promotor - prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
rozprawa doktorska: „Wpływ medium płynnego na dynamiczne zachowanie się wybranych urządzeń elektroenergetycznych dużych mocy przy wymuszeniach sejsmicznych”


5. dr inż. Janusz Rajda
promotor - prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
rozprawa doktorska: „Metoda projektowania rozdzielaczy hydraulicznych z elementami logicznymi”


6. dr inż. Adam Stawiarski
promotor - prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
rozprawa doktorska: „Detekcja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych”Wydział Inżynierii Lądowej:

 

1. dr inż. Aleksandra Faron
promotor - prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
rozprawa doktorska: „Wpływ wybranych czynników struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych”


2. dr inż. Dorota Kropiowska
promotor - prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
rozprawa doktorska: „Wybrane problemy optymalnego kształtowania układów prętowych w strukturze formalnej zasady maksimum”


3. dr inż. Malwina Spławińska
promotor - dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
rozprawa doktorska: „Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych”Wydział Inżynierii Środowiska:


1. dr inż. Joanna Bąk
promotor - prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
rozprawa doktorska: „Pomiar przepływu w grawitacyjnym przewodzie kanalizacyjnym na podstawie geometrii wypływającego strumienia”


2. dr inż. Agnieszka Jagoda-Pasternak
promotor - dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK
rozprawa doktorska: „Kofeina wskaźnikiem zanieczyszczenia antropogenicznego środowiska wodnego”


3. dr inż. Renata Uryga
promotor - dr hab. inż. Wojciech Chmielowski, prof. PK
rozprawa doktorska: „Regulatory rozmyte sterujące pracą systemu zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych”