Politechnika Krakowska, do działań służących komercjalizacji wyników badań naukowych, powołała spółkę kapitałową INTECH PK, której zadaniem jest szeroko rozumiany transfer technologii z nauki do biznesu.

INTECH PK będzie się zajmować zarządzaniem prawami własności intelektualnej uczelni, tworzeniem i obejmowaniem udziałów w spółkach technologicznych (zakładanych przez naukowców, uczelnię i partnerów biznesowych), partnerstwem z podmiotami sektora prywatnego i publicznego oraz udziałem w konsorcjach.


Powstanie spółki (działającej na zasadach rynkowych) umożliwi uczelni bezpieczne wchodzenie w przedsięwzięcia kapitałowe i projekty inwestycyjne. Przyczyni się też do uproszczenia procedur współpracy z biznesem.


Działalność politechnicznej firmy koncentrować się będzie na branżach związanych ze specjalizacją uczelni, zwłaszcza na budownictwie (w tym energooszczędnym), energetyce, ochronie środowiska, nowoczesnych materiałach i teleinformatyce.


Prezesem INTECH PK została Izabela Paluch, laureatka programu TOP 500 Innovators, posiadająca doświadczenie w biznesie w dziedzinie wdrażania nowych rozwiązań produktowych i organizacyjnych na rynkach polskim i zagranicznych.


INTECH PK sp. z o.o. powstała we wrześniu 2014 r. w ramach Programu SPIN-TECH, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na polu współpracy z biznesem działają już dwie inne instytucje powołane przez Politechnikę Krakowską: Centrum Transferu Technologii PK oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PK.

 

 

więcej wiadomości