Drukuj

Prof. Anna Mitkowska, z Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, za ogromny dorobek w dziedzinie architektury krajobrazu oraz historii sztuki ogrodowej została uhonorowana Nagrodą im. Gerarda Ciołka, przyznawaną przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.


Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska jest kierownikiem Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych PK, wykładowcą i specjalistką z zakresu historii architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, sakralnych krajobrazów kalwaryjskich i ochrony krajobrazów kulturowych. Przewodniczy pracom Sekcji Architektury i Sztuki Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury w krakowskim oddziale Polskiej Akademii Nauk, od 1989 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS). W latach 1999-2012 była rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie ochrony krajobrazów kulturowych (kalwarie, miasteczka zabytkowe). Jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2001) i wielu stowarzyszeń.


Prof. Mitkowska jest autorką dokumentacji naukowej wniosku o wpis zabytkowego krajobrazu sakralnego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (wpis z 1 grudnia 1999 r.), a także licznych opracowań studialnych i projektowych, ekspertyz konserwatorskich, rozpraw naukowych, w tym 12 książek. Współautorka (z prof. Markiem Siewnikiem) pierwszej w polskim piśmiennictwie naukowym encyklopedii ogrodowej pt. „Tezaurus sztuki ogrodowej” (Warszawa 1998).


Tegoroczna laureatka Nagrody im. Gerarda Ciołka była organizatorem merytorycznym dwudziestu cyklicznych konferencji naukowych z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz jurorem konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Utrzymuje międzynarodowe kontakty naukowe ze specjalistami z dziedziny architektury i historii sztuki, zwłaszcza w ośrodkach w Turynie, Florencji, Rzymie i Neapolu. Jest promotorką 8 doktoratów i licznych dyplomów magisterskich.

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków przyznaje Nagrodę im. Gerarda Ciołka od 25 lat dla uczczenia tego wybitnego uczonego, badacza polskiego budownictwa ludowego i konserwatora sztuki ogrodowej, twórcy projektów rekonstrukcji pałacowych ogrodów zabytkowych m.in. w Wilanowie, Natolinie, Jabłonnej, Krasiczynie, Puławach czy Łańcucie, pioniera ujmowania ochrony zabytków jako ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego.


Celem nagrody jest wyróżnienie osób zasłużonych dla ochrony zabytków, szczególnie w dziedzinie budownictwa drewnianego i muzealnictwa, w dziedzinie sztuki ogrodowej i parkowej, ochrony krajobrazu kulturowego i planowania przestrzennego.

Nagroda im. Gerarda Ciołka może być przyznana co dwa lata. W ostatnim czasie otrzymali ją m.in. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm (2002) i dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski (2004).

W tym roku, nagrody SKZ wręczano podczas XVIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 21 listopada w Warszawie.