Politechnika Krakowska otrzymała nagrodę w konkursie „EDUInspiracje” za najlepszy program z zakresu szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus” w 2014 roku. Konkurs organizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Erasmus+” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Koordynatorem generalnym zwycięskiego projektu Politechniki Krakowskiej pt. „Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities” („Sprostać konsekwencjom II wojny światowej: projektowanie urbanistyczne we współczesnych miastach europejskich”) jest dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja, adiunkt Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydział Architektury PK.

Celem projektu było zwrócenie uwagi studentów architektury i projektowania urbanistycznego na potrzebę poznania historii miejsc, szczególnie tych dotkniętych II wojną światową, przed zaprojektowaniem zabudowy. Studenci pogłębiali swoją wiedzę w trakcie zajęć, na których omawiano zagadnienia dotyczące uwarunkowań społecznych, historii, tradycji, krajobrazu oraz innych czynników, które należy uwzględnić podczas przygotowywania projektów.

Warsztaty projektu objęły miasta, które w szczególny sposób zostały doświadczone w okresie II wojny światowej, w tym: Oświęcim, Rotterdam i Drezno. W programie wzięło udział w sumie 124 studentów z Polski, Niemiec, Holandii, Włoch, Francji, Grecji, Turcji, a także Korei Południowej, Singapuru, Chin i Iranu.


Ważnym elementem programu była praca w mieszanych zespołach, jak również zastosowanie technik komputerowych w skomplikowanych analizach i syntezach projektowych. Dostosowano techniki pracy w czasie warsztatów do studentów - prowadząc komunikację społecznościową i tworząc wspólne bazy danych.

Prezentacje i wystawy projektów stały się ważnym elementem promocji  na uczelniach jak i w miastach. Upowszechnianie tematu wsparły profesjonalne, międzynarodowe portale architektoniczne oraz strona internetowa projektu: www.urbanwarimpacts.eu.


„EDUinspiracje” to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od 2011 roku. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi”. Oceniano przede wszystkim działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektów. Nominacje w konkursie przyznawała FRSE, która wskazała 28 projektów w 6 kategoriach: edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, edukacja pozaformalna młodzieży, polsko-litewska przyjaźń. Zwycięzców wyłoniła natomiast specjalnie powołana Kapituła.

 

Laureaci konkursu „EDUinspiracje” odebrali nagrody podczas gali w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 20 listopada br. Podczas ceremonii zwycięzcy otrzymali statuetki z rąk wiceminister edukacji Ewy Dudek, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewy Masny-Askanas, dyrektora generalnego FRSE Mirosława Marczewskiego oraz zastępcy dyrektora generalnego FRSE Tomasza Bratka.


Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Na zdjęciu powyżej, (od lewej) wiceminister edukacji Ewa Dudek, dyrektor generalny FRSE Mirosław Marczewski i koordynatorka nagrodzonego programu dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja / fot. FRSE