„Zieleń w Układach Historycznych” to nowe studia podyplomowe otwierane przez Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Rekrutacja ruszyła 1 grudnia br. i potrwa do 31 stycznia 2015 r.

Studium ma podnosić kwalifikacje i kompetencje w dziedzinach badań, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji terenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie i funkcji.

Interdyscyplinarny program z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego obejmuje m.in. zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, charakterystyki roślinności zabytkowej, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym.

Kadrę naukowo-dydaktyczną studiów stanowią wysoko kwalifikowani specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, historii ogrodów, konserwacji zielni, zabytków i urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, reprezentujący uczelnie i instytucje naukowe i samorządowe (m.in.: Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków), a także pracownie, biura projektowe i realizacyjne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych, architektów, architektów krajobrazu, konserwatorów, inżynierów i konstruktorów, ogrodników i leśników, historyków sztuki oraz dla osób, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytut Architektury Krajobrazu pod adresem: www.instytut-a8.pk.edu.pl/index.php/hist

Zobacz także: Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej.