Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała stypendia 926 studentom za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015, wśród wyróżnionych są dwie studentki Politechniki Krakowskiej.

Za osiągnięcia nagrodzone zostały: Celina Bujas - studentka technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Magdalena Vogt - studentka  architektury krajobrazu na Wydziale Architektury.


Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego ponad 3 tys. wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia studentów i doktorantów.


Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach - za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W tym celu został powołany specjalny zespół, składający się z 33 ekspertów, reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę.


Na podstawie przedstawionych przez zespół rankingów, 10 grudnia br. minister nauki i szkolnictwa wyższego podjęła decyzje o przyznaniu 926 stypendiów dla studentów. Wysokość stypendium to 14 000 zł.

 

Zobacz także: Wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu „Revitare”.