Prof. Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” przyznawany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 21 listopada br.


Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” nadawany jest osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Minister nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in. ministrów lub rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń.


Prof. Myczkowski (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej od 1979 r. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury, którego był dyrektorem w latach 2002-2003.


Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, ponad stu ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad dwustu studiów projektów i realizacji oraz kilkudziesięciu ekspertyz. Współautor dokumentacji do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO karpackich kościołów drewnianych (3 lipca 2003 r.).


Został dwukrotnie nagrodzony Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (1986, 1988), złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (1993, 2004) i Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2005). Przez prezydenta RP został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010).


Laureat nagrody i medalu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. prof. Gerarda Ciołka, za zasługi w dziedzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki w kraju i zagranicą (2004).


W październiku tego roku dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski został powołany przez ministra środowiska na członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody w kadencji 2014-2019 oraz uhonorowany dyplomem z okazji 20-lecia Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin 1994-2014 - za wieloletnie wsparcie merytoryczne, przyznany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

 

 

więcej wiadomości