Zarząd Grupy Azoty SA w Tarnowie zatwierdził program stypendialny dla studentów II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W ramach programu przyznano dwa stypendia po 1000 zł miesięcznie oraz przyjęto zobowiązanie do zatrudnienia absolwentów w Grupie Azoty.

Spółka przyjęła także program kolejnej, trzeciej edycji seminarium „Technologia jako nośnik biznesu” prowadzonego dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia na WIiTCh przez praktyków zatrudnionych w Grupie Azoty w Tarnowie. Seminarium kończy się otrzymaniem specjalnego certyfikatu.

Grupa Azoty SA jest największym w Polsce i czołowym w Europie koncernem chemicznym. Politechnika Krakowska i Grupa Azoty w Tarnowie zawarły porozumienie o współpracy naukowo-badawczej, a także wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych 15 czerwca 2010 r. Porozumienie zostało zaktualizowane aneksem podpisanym w czerwcu 2013 r. Usankcjonowana została w ten sposób wieloletnia udana współpraca Politechniki i Azotów.

Wspólne działania spółki i uczelni w zakresie dydaktyki dotyczą: realizacji programów praktyk, prac inżynierskich i magisterskich, stażów studenckich i doktoranckich oraz szeroko pojętej współpracy, wykorzystującej wybitnych specjalistów przemysłowych w kształceniu studentów.