7 stycznia br. Politechnika Krakowska podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego.


Przedmiotem umowy jest współpraca w obszarze naukowym, badawczym i edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa technicznego. Porozumienie wpisuje się w szereg działań UDT mających na celu wspieranie inicjatyw i podejmowanie współpracy z organizacjami, które widzą potrzebę podnoszenia poziomu kultury technicznej w naszym kraju.


W ramach współpracy będą realizowane działania w zakresie praktyk i staży dla studentów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, udziału pracowników UDT w procesie kształcenia studentów oraz wykorzystania potencjału PK w zakresie szkolenia pracowników UDT.


Ze strony Politechniki Krakowskiej porozumienie podpisał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior, ze strony Urzędu Dozoru Technicznego - prezes Mieczysław Borowski.

 

Na zdjęciu podpisanie umowy pomiędzy PK i UDT, prezes Mieczysław Borowski (od lewej) i prorektor prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Warszawa 7 stycznia 2015 r. / fot. UDT