Karolina Mazurek i Justyna Snakowska wygrały konkurs architektoniczno-krajobrazowy na koncepcję parku Białe Morza z miasteczkiem namiotowym na Światowe Dni Młodzieży 2016.


Konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej został ogłoszony w odpowiedzi na inicjatywę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Werdykt komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. Aleksandra Böhma został ogłoszony 12 stycznia w Instytucie Architektury Krajobrazu PK.


Przedmiotem konkursu była koncepcja zagospodarowania terenu o powierzchni 110 ha położonego na tzw. Białych Morzach* w Krakowie. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest park miejski w otoczeniu Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zgodnie z założeniami konkursu park, obok swojej docelowej funkcji rekreacyjnej, powinien okresowo posłużyć jako pole namiotowe dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, planowanych w Krakowie latem 2016 roku.


Na konkurs napłynęło 12 prac. Jury konkursowe najwyżej oceniło koncepcję Karoliny Mazurek i Justyny Snakowskiej, w uzasadnieniu podając m.in.: „Wysoko oceniono kompozycję układu zainspirowaną tutejszym genius loci, a w szczególności ukształtowaniem doliny Wilgi oraz integrację funkcji parku miejskiego i pola biwakowego przewidzianego na czas Światowych Dni Młodzieży. Praca odwołuje się do przyrodniczej i kulturowej tradycji miejsca, zarówno w skali krajobrazowej, jak i w skali detalu”.


Drugie miejsce w konkursie przyznano zespołowi w składzie: Katarzyna Dorda, Weronika Galcak, Karolina Porada, a trzecie zdobyły Natalia Pocheć i Agnieszka Wójcik.


Wszystkie laureatki są absolwentkami kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jak poinformował prof. Aleksander Böhm prace konkursowe zostaną teraz przekazane Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.

 
Więcej informacji o konkursie oraz wizualizacje nagrodzonych prac można zobaczyć na stronie Instytutu Architektury Krajobrazu PK.

 

Na zdjęciu, od lewej laureatki I, II i III nagrody ze swoimi pracami / fot. Jan Zych.

 

* Tereny poprzemysłowe Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”, położone na pograniczu Borku Fałęckiego i Łagiewnik w Dzielnicy IX w Krakowie.