Absolwent Politechniki Krakowskiej Daniel Jagielski zdobył II miejsce w prestiżowym konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań internetowych w roku 2014. Konkurs po raz dziewiąty zorganizowała firma e-point SA. Wyniki zostały ogłoszone 12 stycznia w Warszawie.


Jury konkursu przyznało II miejsce za pracę pt. „RESTful API umożliwiające import i filtrowanie danych w oparciu o środowisko Apache Hadoop 2”. Autor otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. złotych.


Daniel Jagielski w swojej pracy pokazuje drogą ułatwienia dostępu do przetwarzania danych poprzez udostępnienie możliwości przetwarzania klastra Hadoop przez API. To podejście realizuje modną tendencję XaaS, ułatwiając budowę aplikacji które korzystają z gotowych usług, mogąc w ten sposób skoncentrować się na swojej zasadniczej funkcjonalności.


Przewodniczący jury konkursu Norbert Pabiś podkreśla, że tempo przyrostu danych w firmach z każdym rokiem nabiera tempa. Gigabajty to już standard, coraz częściej słyszymy o petabajtach a nawet eksabajtach. Przetwarzanie takich ilości danych wymaga nowego podejścia.


„Tegoroczna edycja konkursu została zdominowana przez prace z zakresu BigData. Kandydaci na magistrów weryfikowali dostępne technologie i szukali sposobów na obniżenie progu wejścia w wydajne i łatwiejsze przetwarzanie dużych ilości danych” - podsumowuje Pabiś.


W tym roku nagrodzono prace dyplomowe, napisane i obronione na trzech uczelniach. Pierwszą nagrodę otrzymał Konrad Malawski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę pt. „Przetwarzanie i analiza danych multimedialnych w środowisku rozproszonym”. Jakub Aftowicz i Grzegorz Grzelachowski absolwenci Politechniki Poznańskiej uplasowali się na trzecim miejscu. Jury nagrodziło ich pracę „TManTorrent - zdecentralizowany, adaptacyjny protokół wymiany plików w systemach P2P”.


Celem konkursu firmy e-point SA jest motywowanie studentów do tworzenia innowacyjnych systemów transakcyjnych dostępnych w Internecie. W konkursie mogli wziąć udział studenci i absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich o profilu informatycznym, którzy obronili z wynikiem pozytywnym pracę dyplomową.