Politechnika Krakowska, wraz z siedmioma uczelniami wyższymi, będzie współpracować z wojewodą małopolskim przy rewitalizacji 300 hektarów terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie, w ramach projektu pod nazwą „nh2”.


3 lutego br. deklarację w tej sprawie podpisali rektorzy uczelni wyższych oraz wojewoda Jerzy Miller, marszałek Marek Sowa, członek zarządu Jacek Krupa i prezydent Jacek Majchrowski.


Projekt zakłada współpracę z naukowcami i specjalistami oraz przyciągnięcie do Nowej Huty i Krakowa kolejnych przedsiębiorców. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego „sygnatariusze zadeklarowali podjęcie szerokiej, wielopłaszczyznowej współpracy w celu stworzenia warunków wspólnych badań naukowych, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem nowoczesnej przestrzeni miejskiej, rewitalizacją terenów poprzemysłowych i zastępowaniem tradycyjnych gałęzi przemysłu przemysłem nowych technologii”.


Najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Branicach. Ma tu powstać dzielnica z miejscem dla firm z branży inżynierii materiałowej, mechaniki, automatyki i inżynierii środowiskowej oraz zabudowa mieszkaniowa, usługowa i tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony - przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych.


Na Politechnice Krakowskiej trwa już m.in. konkurs (zwycięzcę poznamy na przełomie lutego i marca) na projekt parku przy ul. Branickiej pt. „Zielona inwestycja”. Konkurs skierowany jest do studentów kierunku architektura krajobrazu oraz kierunków pokrewnych krakowskich uczelni wyższych. W efekcie ma powstać projekt parku naturalistycznego (obszar obsadzony rodzimymi gatunkami roślin) na 6-hektarowej, gminnej działce w nowohuckich Branicach. Mają tam być sadzone drzewa w ramach tzw. kompensacji przyrodniczej, która jest wynikiem decyzji zezwalających na usunięcie roślinności. Prace konkursowe można składać do 20 marca br.


Wraz z Politechniką spośród krakowskich uczelni w projekcie „nh2”  biorą udział: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy.


„Budujemy coś, co nie ma przykładu w Polsce, z żadnym innym mieście, bo siłą Krakowa jest współpracujące ze sobą środowisko akademickie” - podsumował podpisanie deklaracji w sprawie projektu „nh2” wojewoda małopolski Jerzy Miller.