POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

wynajmie

 

grunt na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie

 

 

Przetarg na najem gruntu pod działalność typu „mała gastronomia” (sprzedaż kebabów, hot-dogów, hamburgerów, napojów, itp.) o powierzchni 10 m²  zlokalizowanej na Osiedlu Studenckim przy DS-4.

 

 

Warunki najmu:

 

  • umowa na czas nieokreślony, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia;
  • media własne lub podpisanie indywidualnej umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rodzaj i kolorystyka budki gastronomicznej musi być zatwierdzona przez władze Uczelni;
  • w okresie wakacyjnym (15.07-15.09) najemca płaci 50% stawki podstawowej;
  • na wynajmowanym terenie oraz na terenie całego osiedla studenckiego obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;
  • dostęp do toalety dla pracowników i najemcy w DS-4;
  • najemca ponosi miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 50 zł netto za wywóz odpadów komunalnych.

  


Warunki płatności:

 

  • płatność miesięczna z góry do 15 dnia każdego miesiąca;
  • minimalna wysokość stawki za najem 1 m2 ustalona zostaje na kwotę 65,00 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.

 

 

1. Do udzielania informacji na powyższy temat upoważniony jest: Łukasz Żukowski, tel. 12 648 14 86,

     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Oferty należy składać do 20.04.2015 r. pod adresem: Politechnika Krakowska, Dział Gospodarczy, budynek

     nr 10-36 pok. 4 lub 6, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków do godziny 12.00.


3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2015 r. o godzinie 12.30 w Dziale Gospodarczym Politechniki Krakowskiej.


4. Wynajmujący za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełni wszystkie wymogi formalne określone w niniejszym

     ogłoszeniu i będzie złożona na kwotę najwyższą spośród wszystkich złożonych ofert.


5. Wynajmujący nie będzie rozpatrywać ofert podmiotów, które zalegają z zapłatą należności wobec Uczelni.


6. Przetarg może być rozstrzygnięty jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta.


7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.