W Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, 9 lutego odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli z zakresu korzystania z programu, który będzie obligatoryjny dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.


Autorski program modułowy z zakresu doradztwa zawodowego dla liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych nosi tytuł „Co dalej po dyplomie, czyli rozwój w kierunku kompetencji” i został przygotowany przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie, w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego.


W spotkaniu wzięli udział: pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i współzałożycielka KSDZ Anna Okońska-Walkowicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie Wincenty Janowiak oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Zobacz także: Politechnika szkoli doradców „Festiwalu Zawodów 2015”

 

 

 

więcej wiadomości