11 lutego br. wystartował program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod nazwą „Maluch  na uczelni”. Szkoły wyższe mogą składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi lub na prowadzenie już istniejących.


Studenci, doktoranci i pracownicy akademiccy, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem, dostaną rządowe wsparcie. Program „Maluch na uczelni” daje im szansę utworzenia przy szkołach wyższych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech.


Uczelnie będą mogły otrzymać dofinansowanie funkcjonowania działających żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów oraz kosztów utworzenia nowego miejsca opieki.

Politechnika Krakowska w specjalnej ankiecie zapytała swoich pracowników, doktorantów i studentów czy są zainteresowani utworzeniem na uczelni miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech i jakie mają potrzeby w tym zakresie.

Internetowe ankiety można było wypełniać do 26 lutego. Wyniki zostały przekazane władzom uczelni.