Drukuj

Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy naukowo-technicznej z firmą Karpiel sp. z o.o. - właścicielem Brzeskiego Terminala Kontenerowego, nowoczesnego przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksową obsługą międzynarodowego transportu kontenerowego, ponadgabarytowego i masowego, z kierunków Rotterdam - Bremerhaven - Hamburg - Gdynia - Odessa - Koper.


19 lutego br. umowę ramową o współpracy podpisali prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior i prezes zarządu Karpiel sp. z o.o. Roman Karpiel.


Prof. Kazior podkreślił przede wszystkim jeden z priorytetów uczelni, jakim jest współpraca z przemysłem, a zwłaszcza celowość takiej współpracy z przedsiębiorstwami makroregionu małopolskiego, w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii, wymiany doświadczeń i wsparcia procesu dydaktycznego.


Na podstawie umowy uczelnia otrzyma możliwość organizowania i przeprowadzania na terenie Brzeskiego Terminala Kontenerowego zawodowych i dyplomowych praktyk dla studentów zajmujących się problematyką transportu intermodalnego (obejmującego transport kolejowy i samochodowy), zarządzania logistycznego w transporcie i technologią produkcji technicznych środków transportu.


Politechnika Krakowska natomiast zadeklarowała m.in. pomoc w dziedzinie ekspertyz, konsultacji naukowych, udział w projektach badawczych i wdrożeniowych, dostęp do materiałów i baz danych.


Partnerzy deklarują współpracę w ramach wsparcia procesu dydaktycznego uczelni, pomoc w zakresie sprzętu i infrastruktury, m.in. ustalą możliwości wyposażenia laboratoriów uczelni w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do celów edukacyjnych.


Firma Karpiel sp. z o.o. działa na rynku od 1992 r. Wiodącą działalnością spółki jest międzynarodowy transport towarów. Terminal firmy zlokalizowany jest w Brzesku w woj. małopolskim.


Brzeski Terminal Kontenerowy to nowoczesny tzw. „suchy port”, który łączy ze sobą porty morskie i oferuje pełny zakres usług począwszy od doradztwa poprzez transport, odprawę i skład celny, aż po dostawę do klienta.


Inicjatorem współpracy uczelni z firmą Karpiel sp. z o.o. był Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Na zdjęciu, od lewej: prezes zarządu Karpiel sp. z o.o. Roman Karpiel i prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, sala senacka Politechniki Krakowskiej, 19 lutego br. / fot. Maciej Michnej.