Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej znalazła się wśród laureatów programu „Mentoring”, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).


W programie „Mentoring” młodzi naukowcy pracujący w Polsce mogą nawiązać kontakty i współpracę mentoringową z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym m.in. z Niemiec, Hiszpanii, USA i Kanady. Do kolejnej edycji programu zgłosiło się 27 uczonych. Zarząd FNP wyłonił 12 nowych uczestników programu.

Wśród laureatów programu znaleźli się naukowcy tylko z trzech krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.


Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. Jest laureatką kilkudziesięciu nagród i wyróżnień.


Więcej informacji na temat prac badawczych, projektów i publikacji dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec na stronie internetowej: www.sobczak-kupiec.pl


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.