Politechnika Krakowska była współorganizatorem konferencji MedTechCamp 2015, której celem było aranżowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wypracowanie wspólnej platformy dialogu medycyny i inżynierii na polu translacji. Do udziału zaproszono wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy.


„Spotkanie osób o wykształceniu i myśleniu technicznym oraz medycznym ma szansę wygenerować pomysły, idee, które mogą zmienić medycynę, technikę i świat” - mówił na rozpoczęcie konferencji jeden z pomysłodawców MedTechCamp prof. dr. hab. Tomasz Guzik, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ - Collegium Medicum.


W konferencji wzięli udział m.in.: dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. bryg. prof. Grzegorz Gielerak, kardiochirurg  prof. Bastian de Mol z University of Amsterdam i szef katedry bioinżynierii na uniwersytecie w Eindhoven, dr Michał Wróblewski z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki oraz dr hab. Piotr Przybyłowski, prof. UJ z Instytutu Kardiologii UJ CM.


Politechnikę Krakowską reprezentował prorektor ds. nauki prof. dr. hab. inż. Jan Kazior (na zdjęciu, w czasie otwarcia MedTechCamp 2015 / fot. MOMT), który podkreślił m.in., że postęp w dziedzinie medycyny w ostatnich latach nie byłby możliwy bez współpracy z przedstawicielami nauk inżynieryjnych. „Politechnika Krakowska bardzo mocno angażuje się w tego rodzaju przedsięwzięcia, posiada kadrę, profesorów, którzy prowadzą badania w zakresie medycyny translacyjnej, oprócz tego prowadzi studia stacjonarne na kierunku inżynieria biomedyczna. Absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie anatomii, fizjologii (wykładowcami są specjaliści z Collegium Medicum UJ) i nowoczesnych technik badawczych, technik teleinformatycznych, nowoczesnych materiałów, która to wiedza umożliwia im współpracę z lekarzami w zakresie obsługi diagnostycznej sprzętu medycznego” - powiedział prof. Kazior.


W pierwszym dniu MedTechCamp 2015 miały miejsce prelekcje zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Tematyka wykładów dotyczyła translacji na polu medycyny i inżynierii oraz budowy zaplecza doświadczalnego dla bioinżynierii. Drugi dzień konferencji wypełniły warsztaty dla zamkniętej grupy młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Wojskowego Instytutu Medycznego.


Konferencja odbyła się 27 i 28 lutego br. w Krakowie. Organizatorem był Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej UJ CM wraz z Politechniką Krakowską i Wojskowym Instytutem Medycznym.

 


MOMT / DP

 


Zobacz także: Nasi chemicy leczą 

więcej wiadomości